Eelnõu vähendaks ametnike arvu 10 000 võrra (1)

Justiitsministeerium saatis esmaspäeval kooskõlastusringile uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu, mis vähendaks ametnike arvu ligi 10 000 võrra ning kaotaks ametnike põhjendamatud soodustused.

Justiitsminister Rein Lang ütles eile eelnõu tutvustusel ajakirjanikele, et hinnanguliselt võib ametnike arv eelnõu praegusel kujul jõustumisel väheneda praeguselt 26 000 inimeselt 16 000-le.

Ametnike hüvesid kärpivad seadusesätted jõustuvad suures osas pärast seaduse jõustumist tööle asuvate ametnike suhtes, kuna praegu töötavatel ametnikel kehtib justiitsministeeriumi hinnangul õigustatud ootus hüvedele.

Eelnõu järgi ei ole enam ametnikud need ametiasutustes töötavad inimesed, kes tegelikult avalikku võimu ei teosta, näiteks pressiesindajad, raamatupidajad, personalitöötajad, klienditeenindajad või poliitilised nõunikud.

Eelnõu järgi on ametnikud vaid need, kes ka tegelikult avalikku võimu teostavad, näiteks annavad lubasid või teevad trahve.

Print Friendly, PDF & Email