Muinsuskaitse selts soovib Sääre kordonit endale

Saaremaa muinsuskaitse selts pöördus sel nädalal siseministeeriumi poole sooviga saada Sääre piirivalvekordon oma valdusse, et rajada sinna meremuuseum ning laiendada Sääre Ajalootuba.

“Kuna meile teadaolevalt siseministeerium ei vaja enam antud hooneid oma tegevuseks, taotleme nende üleandmist kultuuriministeeriumi haldusalasse, kelle alla käib väikemuuseumide tegevuse reguleerimine,” kirjutatakse pöördumises. Kultuuriministeerium saaks seltsi nägemuse järgi kordoni hooned omakorda seltsile tasuta rendile anda.

Taotluse eesmärk on kordoni omandisuhtes selguse loomine, mis on eelduseks projektidest raha taotlemisel, et arendada ajalootuba, mis elatub annetustest ja projektirahast. SMS on juba neli aastat kasutanud kokkuleppe alusel siseministeeriumile kuuluvaid Sääre piirivalvekordoni endisi ohvitseride eluruume Sõrve-teemaliste ajalooliste kogude eksponeerimiseks.

Selts avaldas soovi saada enda kätte kogu Sääre piirivalvekordoni kinnistu tervikuna, kuhu mahuksid ära nii uus meremuuseum, mida Saaremaal seni ei ole, kui ka ajalootuba. “Pealegi jäävad kordoni alale I maailmasõja aegsed muinsuskaitselise väärtusega rannakaitsekahurite betoonalused, mis oleksid osa muuseumi ekspositsioonist koos tänaseni terviklikult säilinud nõukogude ajast pärineva piirivalvekordoni kompleksiga,” kirjutatakse siseministeeriumile.

Kui kogu kordonit endale ei saa, siis lepitaks ka seni seltsi käsutuses olevate hoonetega. Siseministeeriumil Sääre kordoniga konkreetseid plaane praegu ei ole ning Saaremaa muinsuskaitse seltsi ettepanekut arutatakse järgmisel nädalal, öeldi ministeeriumist Oma Saarele.

Print Friendly, PDF & Email