SOL andis raha turismiinfopunktile TÄPSUSTATUD

Saaremaa omavalitsuste liidu (SOL) juhatus otsustas eile pärast tuliseid vaidlusi anda ettevõtluse arendamise sihtasutuselt tuleva turismi arendamiseks mõeldud 520 000 krooni (ühe inimese kahe aasta palk) ning 2 miljonit krooni Kuressaare linna turismiinfokeskusele.

“EAS küsis meilt mõni aeg tagasi arvamust, kellele võiks turismi arendamises panustada,” ütles SOL-i juhatuse esimees Raimu Aardam Oma Saarele.

Aardami sõnul oli neil valida kas Kuressaare turismiinfopunkti või mõni aeg tagasi loodud Saarte turismiarenduskeskuse vahel.
“Vaidlus oli pikk ja tuline,” tunnistas Aardam.

KOMMENTEERIB KURESSAARE TURISMIINFOPUNKTI JUHATAJA KARMEN PAJU:

Saare maakonnas eksisteerib üks riiklikult kaasfinantseeritav turismiinfokeskus (TIK), mis paikneb maakonna kõrgeima turismipotentsiaaliga asukohas, Kuressaare raekojas. TIKi peamiseks rolliks on Saare maakonda külastavate turistide teenindamine, andes neile Eesti kohta turismiinformatsiooni ning innustades seeläbi külastajaid Eestis pikemalt viibima ning turismiteenuseid tarbima.

Kuressaare TIK on asutatud 1994. aastal ja kuulub Kuressaare Linnavalitsuse struktuuri. 2007. aastal külastas Kuressaare Turismiinfokeskust 18 908 inimest. Koos kirjalike päringutega ja telefoni teel esitatud päringutega teenindati kokku 30 571 klienti.

Aastatel 2008-2010 läheb EAS üle uuele korraldusmudelile ning soovib oma senise Kuressaare Turismiinfokeskuses töötava infokonsultandi üle anda kohalikule partnerorganisatsioonile. 2009. ja 2010. aastal finantseerib EAS partneritele üleantud tegevust eelarve mahuga, mis on võrdne 2008. aasta EASi poolse eelarvega, summas 272 616 krooni aastas. TIK-investeeringute toetus on kavandatud suurusega kuni 2 miljonit krooni. Hetkel on selgitamisel, kas finantseerimine toimub läbi avatud taotlusvooru või investeeringute kava alusel.

Tulenevalt TIK-korraldusmudeli muudatusest otsustas Saaremaa Omavalitsuste Liidu (SOL) juhatus eile pärast tuliseid vaidlusi kooskõlastada Kuressaare linna seisukoha asuda EAS TIKi partnerorganisatsiooniks Saare maakonnas.

EAS TIKi töötaja üleandmine partnerorganisatsioonile suurendab kohalike partnerite võimalusi ja vastutust Saare maakonna turismiinfo koondamisel ja edastamisel, võimaldab optimaalselt kasutada ressursse. Uuele korraldusmudelile üleminek toob kaasa selgema alluvuse ja vastutuse ning võimaldab enam kasutada erinevate töötajate potentsiaali meeskonnana.

Print Friendly, PDF & Email