Lasteaiad lähevad märtsikuus üle uuele õppekavale

Saare maakonna lasteaiad peavad oma õppekavad uue riikliku õppekavaga vastavusse viima tuleva aasta 1. märtsiks, ütles Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peainspektor Kristi Oll Oma Saarele. Olli sõnul korraldatakse uue õppekava tutvustamiseks ka maakondlikke õppepäevi.

Üks selline õppepäev toimus eile Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis. Olli sõnul võtsid sellest osa kõikide maakonna lasteaedade esindajad ning kõnelema oli kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse peaspetsialist Tiina Peterson.

“Uus õppekava lähtub täiel määral lapsest,” tutvustas Oll lasteaedu ees ootavat.
Tema sõnul saavad lasteaiaõpetajatest toetajad, suunajad ja juhendajad, kel tuleb luua lastele sobilik kasvukeskkond, kus lapsed õpivad matkimise, suhtlemise ja tegevuste kaudu.

Samuti kaasatakse lasteaialapsed tegevuse kavandamisse ning analüüsi.
Olli kinnitusel on uues õppekavas oluline, et kõik ained omavahel lõimuksid ning üks teema läbiks kõiki tegevusi – olgu siis matemaatika-, kunsti- või muusikaalast.

“Täiesti uus osa, mis lasteaedadesse juurde tuleb, on “Mina ja keskkond”,” rääkis ta. “Kui võrrelda uut riiklikku õppekava praeguse raamõppekavaga, siis vana oli eesmärgistatud liiga üldsõnaliselt ja laialivalguvalt, välja oli jäänud mängu osa,” lausus Oll.

Ta lisas, et lasteaiad ei pea enam täpselt arvestama, kui mitu tundi ühe teema jaoks kulutada, vaid saavad ise otsustada, lähtudes laste arengust, kuidas teemad läbida.

“Kindlasti on ka oluline leida igale lasteaiale see erilisus ja omapära, mis näitaks, kust ollakse pärit ning mis on just see “meie oma”,” märkis Oll.

Print Friendly, PDF & Email