Inimesed voatavad juba rohkem toatoimetuste poole

Kõiksepealt tuleb ää paranda üks minevanädaline viga. Ma ütlesi, et Mihklipäeva laadal põle üllatusi üldse oln, pärast tehti moole märkus, et üks üllatus vähemaste ikka olli küll.

Muhu juurde ja tekstiilikunstniku haridusega Riste Laasberg, kis paergus peab Tallinna Kunstikoolis asejuhataja ametid, pidas loengu käsitöö tootearendusest muuseumi ja vana kultuuri seisukohja pealt.

Et mismoodi oo viisakas rahvuslikku pärandid kasuta ja mismoodi põle viisakas. Põle teada, kas see loeng kuulajate ilmavaadet muuta jõksas. Muhulane oo sõuke kange tegelane, et kuulab küll õppen inimese targa jutu ää, aga ikka teeb oma tahtmise järele. Teaduse ja kunsti, koa rahvakunsti, omavaheline läbisoamine oo üks huvitav asi.

Justkut mõnedel inimestel – vahel leidvad küll ühise keele, vahel närivad üksteise kallal, aga ilma teeneteiseta tänapäevas hakkama ep soa. Raske aga huvitav. Arendav kindlaste.

Paergus voatad aknast välja, silma ees hirmus kenad värvid. Lähed õue, päe paistab peale ja isegid soe hakkab. Aga inimesed voatavad juba rohkem toatoimetuste poole. Hellamaa külakeskuses soadi eile kohvitoas kokku esimesel sellesügisesel kohviomingul. Eetsidpidi hakatse koos köima iga teisibe. Eile õhtastpoole sai kokku Muhu käsitööselsi Oad ja Eed rahvas, kis oma suisele hooajale riipsu alla tõmbas.

Tuleva nädali lõppus oodetse inimesi Hellamaa külakeskusese piduse. Reede 17. oktoobril mängib tansiks Jargo Õunlaid.

Täna peaksid Muhu Noortekeskusesse jõudma kaks noort sakslannat, kis siia soare peale kuuks aaks praktikale tulavad. Noordel peaks jälle vähe põnevam olema, vaheldust ja uusi tuuli. Kut kuskil koolis näiteks mõni saksa keele õpetaja sakslannade vastu huvi tunneb, siis noordekeskuse kaudu soab nendega ühendust võtta.

Oktoobris peaks Liival noordele hakkama trummi õppemise ring, mida juhendab üks noor trummimees – Robert Vahter. Noordekeskuses kohja peal või meiliaadressil noortekeskus@muhu.ee kaudu oodetse trummimängihuvilisi ennast kirja panama. Noored alates 7 eluvoasta vanudusest võivad minna. Trummid, mise peal õppema hakatse, oo soadud Varaaida projektiga.

Aadressil www.noortekas.muhu.ee avaneb Muhu Noortekeskuse koduleht. Et eetsi minna, tuleb sealt pildi pealt üles leida üks roosa nupp, selle peale vaota ja siis juhatab ettetuln pilt ise teitid. Arvatavaste oo see üks kenamid noortekeskuste kodulehekülgedest ja väga põnevaste ületsi ehitatud. Tasub klikata.

15. oktoobrini oodetse Muhu valda 2008 voasta eelarvest taotlusi kultuuri-, spordi ja noorsooalastele projektidele. Üheks tingimuseks, et toetust võib küsida kas meite soare peal aset leidvatele või kuidagid Muhuga seotud ettevõtmistele.

Muhumaa üliõpilastelt oodetse 20. oktoobrini vallamajase taotlusi Muhu Valla Stipendiumite soamiseks Muhu Valla Stipendiumifondist.
Mo tuttavate hulkas tulli sellenädali esimest korda ette sõuke juhus, et inimene pakkis omad asjad autu peale ja kolis päriselt Muhust ää.

Äkist soab jälle aru, et igasugune lahkuminek võib olla kurb ja kaotamise valu võib tunda isegid siis, kut inimene küll ikka eetsi elab ja te soja südamega teeneteise peale mõtlete, aga lihtsalt vahemaa oo teine. Seda enam peaks mõtlema, et see kis iga päe meite kõrvas elab ja kellega justkut harjun ollasse, oo veartuslik just nüüd ja paergus.

Mõni elab omad elumured hoopis teiste inimeste peal välja ja otsib, kelle kaela veereta süütunne, mis sihes närimas. Oma sisemise ilmaga suhtlemine teeb nendele rohkem haiged. Teitele ma soovi ennemini kenade asjade nägemist oma sihes ja oma ümber. Kut te veel ep näe, siis harjutage, küll paistma hakkab! Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email