Muruplatsid vannuvad parkimiskohtadele alla

Muruplatsid vannuvad parkimiskohtadele alla

KÜ VALLIMAA 24: Korda tehakse hoovi linnapoolne ots, mille murul parkinud autod on muutnud porimülkaks.

Autode rohkus on loonud olukorra, kus korteriühistutel ei jää muud üle kui rajada parkimiskohti haljasalade arvelt, mis mõnel juhul on niigi autode poolt üles küntud.

Teist aastat toetab hoovialade heakorrastamist linnavalitsus, makstes tänavu kinni poole õigel ajal esitatud taotluste summast, kokku 400 000 krooni.

KÜ Vallimaa 24 plaanis maja ees olevast haljasalast kaks meetrit autode jaoks võtta ning ehitada puude vahele autode jaoks parkimistaskud, jättes puud alles.

Pargivad murul

Nii suur ettevõtmine käis sel aastal aga üle jõu ning esialgu lepitakse väiksema platsi asfalteerimise ja majaesiste teede aukude lappimisega.
Ühistu esimees Enno Kips rääkis, et korda tehakse hoovi linnapoolne ots, mille murul parkinud autod on muutnud porimülkaks. 60 korteriga maja elanikest peavad tema sõnul pooled ruumi puudusel leidma parkimiskohti mujal ning osa peab parkima muru peal.

Kips avaldas lootust, et kui linn hoovi korrastamist jätkuvalt toetab, siis jätkatakse ülejärgmisel aastal oma plaani elluviimist. Seni korjatakse raha, sest hiljuti suure fassaadiremondi läbi viinud ühistu ei saa laenu enam võtta.

Paari nädala eest alustati parkla laiendamisega KÜ Uus 36 hoovis, mis on sel aastal kõige suurem sellelaadne projekt. Ka seal on põhjuseks parkimiskohtade nappus ning vana asfaldi auklik olukord.

36 korteriga majal oli siiani parkimiskohti kuue auto jaoks ning hoov pargiti nii täis, et vahel ei mahtunud autodega välja sõitmagi. Pärast ehitust peaks kohti olema 20 autole. Ühistu esimees Anneli Raudsepp ütles, et parkla laiendamiseks tuli osaliselt üles võtta ka muruplats.

Uus 36 suureks probleemiks oli ka linnateatri parkla ja veetorni parkla ehitamine, millega suleti majaelanike väljasõidutee. Seetõttu võeti ühistu taotlus hooviala korrastada linnavalitsuses vastu pärast tähtaega, mis aga samal põhjusel tähendas, et linn maksab neile kinni 80 000 krooni ehituseks arvestatud 250 000-st, mitte 50% nagu teistel ehitajatel.

Linnavalitsuse arengu- ja majandusosakonna spetsialist Astrid Jõeäär ütles, et sel aastal oli hoovialade korrastamise toetuseks ette nähtud 400 000 krooni, millest õigeaegselt laekunud taotluste jaoks määrati 319 000 krooni – igale taotlejale 50%.

Kuna Uus 36 taotles raha hiljem, siis anti neile kogu ülejäänud summa ehk 80 000 krooni.

Hoovialade korrastamise toetamist alustas linn eelmisel aastal, kui mitmed ühistud samuti oma parkimisruumi laiendasid.

Sama toetuse alla käis ka hooviteede paikamine ning sissesõiduteede rajamine, osa ühistuid paigaldas kõnniteede äärekive ning remontis prügikonteinerite piirdemüüre.


Linn hakkab toetama jäätmemajade rajamist

Kuressaare linnavolikogu hakkab arutama eelnõu, millega luuakse võimalus toetada korteriühistuid jäätmemajade rajamisel linnaeelarvest.
Toetuse andmise eesmärk on toetada jäätmemajade rajamist ning seeläbi linna kaunimaks muutmine ja jäätmehoolduse parem korraldus. Eelnõu kohaselt toetatakse jäätmemaja rajamise töid kuni 50% ulatuses tööde kogumaksumusest.

Õigus toetust saada on korteri- või hooneühistul ja ühisusel, mille korterite arv algab viiest.

Print Friendly, PDF & Email