Lümanda volikogu võib jääda sotsiaalkomisjonita (12)

Lümanda volikogu võib jääda sotsiaalkomisjonita

LOODAB, ET LÄHEB PAREMAKS: Lümanda sotsiaalnõunik Helle Kukk loodab, et kui vallavalitsuse juurde loodaks hoolekandekomisjon, muutuks sotsiaaltöö vallas operatiivsemaks ja efektiivsemaks.

Lümanda vallavalitsuse sotsiaalnõunik Helle Kukk plaanib luua vallavalitsuse juurde komisjoni, kes hakkaks abisoovijate avaldusi jooksvalt läbi vaatama. Siiani on seda tööd teinud volikogu sotsiaalkomisjon, mis pole aga koos käinud juba kolm kuud.

Põhjuseks asjaolu, et komisjoni esimees Maire-Johanna Paju on esitanud volikogule avalduse komisjoni esimehe kohast loobumiseks. Tõenäoliselt hakkab volikogu küsimust arutama oktoobrikuisel istungil.

Helle Kuke sõnul on n-ö spetsialistidest koosneva komisjoni loomine just vallavalitsuse juurde normaalne samm, kuna volikogu komisjonide töö peaks olema rohkem poliitiliste otsuste vastuvõtmine kui igapäevaste soovituste andmine vallavalitsusele.

“Volikogu komisjon saabki anda soovitusi ja teha ettepanekuid. Siiani on olnud komisjoni pärusmaa ka sotsiaaltoetuste taotluste läbivaatamine ning toetuse saajate otsustamine, kuid need otsused on tegelikult olnud vallavalitsusele soovituslikud,” tõdes sotsiaalnõunik.

Tema leiab, et uude komisjoni peaksid kuuluma spetsialistid – perearsti õde, politseiametnik, lastekaitsespetsialist jne.
Kukk, kes käis just eelmisel nädalal Pärnus koolitusel, sai oma mõttele tuge ning tõi näiteks suvepealinna, mille valitsuse juures töötab hoolekandekomisjon. “See peaks tegema otsustamise operatiivsemaks ja efektiivsemaks,” usub Kukk.

Sama meelt oli ka Lümanda vallavolikogu esimees Riho Niit, kes nentis, et volikogu ootab oma komisjonidelt eelnõudele arvamusi, mitte aga siiani väljakujunenud tegevust, seda enam, et nüüdseks on välja töötatud kõik alusdokumendid sotsiaalteenuste ja -toetuste saamiseks.

“Minu käes on küll sotsiaalkomisjoni esimehe avaldus, usun, et see läheb järgmisele volikogu istungile,” sõnas Niit. Tema sõnul kuulub volikogusse küll ka teine sotsiaalkomisjoni liige, nimelt Silja Raun, kuid pole kindel, kas tema võtab komisjoni juhtimise enda peale.

“Tegelikult peab vallavolikogul olema ainult üks komisjon – revisjonikomisjon,” arutles Niit, kes ei teadnud veel eile, mida volikogu liikmed tekkinud olukorrast arvavad.

Sotsiaalkomisjoni kuuluv Urve Vakker ei osanud oma kindlat seisukohta veel öelda. “Komisjon ei ole pärast 30. juunit koos käinud, kuid ma ei kujuta ka ette, kust võtab sotsiaal-snõunik need spetsialistid sinna uude komisjoni,” arutles ta.

Ta lisas, et sotsiaalkomisjoni inimesed peavad ikka väga hästi tundma ja teadma kohalikke olusid ning just seetõttu olema kohalikud inimesed. “Eks ikka volikogu peab selle küsimuse ise ära lahendama,” tõdes Vakker.

Siiani Lümanda valla sotsiaalkomisjoni juhtinud Maire-Johanna Paju kinnitas Oma Saarele, et andis tõesti lahkumisavalduse, loobudes komisjoni esimehe kohast tervislikel põhjustel. “Tegemist on komisjoniga, mis nõuab ikka täie pingega tööd,” lisas ta. Ka eile, kui ajaleht Pajuga rääkis, oli ta sanatooriumis tervist turgutamas.

“Eks sotsiaalnõunik teab ise, kuidas oma tööd kõige paremini korraldada,” nentis Paju, kes lubas volikogu liikmeks igal juhul jääda kuni kohalike valimisteni. “Ma ei saa ju oma valijatele pettumust valmistada,” sõnas ta.

Loe ka juhtkirja

Print Friendly, PDF & Email