Lehed oo puude peal vihmamärjad

Mihklipäe oo seljataga, esimene koolikuu koa ja paergus uudiste kirjutamise aegas oo lehed puude peal vihmamärjad. Kirjade järele peaks suuremad välitööd tehtud olema. Väljas oleks tiha veel küll. Metsas näiteks tammetõrusid korjata, neid oo sellevoasta hirmsaste.

Ma’p tea, kuidas vanadel eestlastel selle värgiga päriselt olli, tammetõrukohvi kuuldasse küll tehtud olavad, aga vanadel indiaanlastel olla tammetõrujahu oln üks veart söömaa-aa tooraine. Koorit tõrusid tulle ööpäeva külmas veel leota, see võtte nende shiest mõru maigu välja.

Siis tulle nee ää kuivata ja eetsi jahuks jahvata. Mis maiku sõuke tammetõrukakuke tulla võib, sellest ma reagi siis, kut mool küpsetis ahust välja tuln oo. Kut keegid juba teab, võiks ise reakida või moole head nõu anda.

Korilusega tegelevad eetlased ikka siiamoale ja see oo kena. Muhu muuseumis köis mihklipäeva tähistamas hulka pisemid muhulasi ja Maanteemuuseumirahvas sai koa ettevõtmisest osa. Üks pisike hea haldjas olli Tooma ula alla toon korvitääve pihelgamarju, misest siis uhkeid asju meisterdati. Teese korvi shiest leiti piima ja saia.

Käsitööselsi Oad ja Eed korraldat laet Liiva Kaubahoovis sai omale õnnistuseks hea ilma. Rahvast paistis hulka liikuvad. Jagus nii ostjud kui müüjud. Eriti ruttu sai läbi

kohvikunurga kaup. Üllatusesinejatega olli vähe keeruline, igat sorti juhtumisi tulli kutsututele teepeale ette ja laadal põlegid üllatusi juhtun.
Viimase septembrikuu päeva joosid koolilapsed igavoastast ümber-Liiva jooksu. Tänuveart, et vähemaste koolis lapsed liikuma pannasse.

Kut lapsevanam oma võsukest iga päe peab hirmsa aa veenma, et päevapaistese ilmaga tuleks ikka arvuti takka ennemini õue minna, vaovad vahest käed küll jõuetusest rippu. Kui paljudel lapsevanamatel oo üldse see aeg olemas, et istub oma lapse kõrvas ja kasvatab iga päe pitkalt, miks peab üks inimene voatamata vanudusele koa värskes õhkus aega viitma? Tegelikult oo meitel vedan, et me maal elame, mitte kuskil linnamüüride vahel.

Hellamaa külakeskuses hakatse selles kuus jälle kohviomingutel koos köima. Kessiku 8. oktoobril kellu 10.30 oodetse külakeskuse kohvituppa kõiki, kis enne seal köin ja neid, kis enne põle seal köin. Eetsidpidi hakatse koos köima iga teisibe. Kut vahel oo kuulda sapiseid ütlemisi, et sõukstes kohvitubades ja padjaklubides ja käsitöökursustelgid aetse paljast tühja külajuttu, siis voadake param interneti jututubade sihes rinki või lukege sealt kommentaare. Üks külakeskuse kohvituba oo kõige selle kõrvas üks tõeliselt eluterve ettevõtmine. Andku terit korraldajatele!

Hellamaa külakeskuses oo pidugid tulemas. See oo märgitud 17. oktoobri peale, tansiks mängab Jargo Õunlaid. Minge sõnna, kis aga soab, sellevoastase pime sui järele tuleb tavaline pime sügis. Iseomale tuleb lubada lusti ja valgust, et moodne haigus stress ää ep tapaks ja mõistus terve seesaks.

Teede ja tänavate peal liiklejatele pannasse südamele rahulikku ja tähelepanelikku toimimist. Et kis jala või jalgrattaga pimedas rinki köib, küll oo ikka hea, kut taal midagid helkurimi külges oo – mida rohkem, seda param. Lamp kuluks koa veel ää, neid oo soadavas igas sortis ja mõõtus.
Valla kodulehe peal oo ülaval sellesuise Hajaasutuse veeprogrammi poolt toetuse saajad, kedast huvitab. Arvatavaste tuleva voasta soab jälle oma kao või veevärgi parendamiseks toetust taotleda.

Sellevoastasest valla eelarvest oo võimalik taotleda 15. oktoobrini toetust Muhu kultuuri-, spordi- ja noorsooalastele projektidele. 20. oktoobrini oodetse valda üliõpilaste avaldusi stipendiumide saamiseks. Ja vallavalitsuse raamatupidamine palub inimesi pangaarvelduste peale maksekorralduste peale alati selgituse sisse arve number märkida.

Muhu luule- ja laulurahvas loanib oma cd plaadi väljaandmist. Võtke oma sahklist välja viis luuletust või laulu, leppige Arnek Grubnikuga Muhu noortekeskusest telefoni või meili kaudu noortekeskus@muhu.ee aeg kokku ja teite loome teite oma heale kaudu läheb kenaste ajalukku. Luuletusi tahetse linti soaja voasta lõpuks.

Karta põle midagid, lindistamine es pidavat valus olema. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email