Tapja mõisteti kuueks aastaks vangi

Eile tunnistati Kuressaare kohtumajas tapmises süüdi Rein Pupart ning kohus määras mehele kuue aasta pikkuse vangistuse. Kohtualune võib otsuse seitsme päeva jooksul edasi kaevata.

55-aastane Rein Pupart lõi 2006. aasta 18. veebruaril Pihtla vallas kodanik R. A.-le tüli käigus noaga rindu elutähtsate organite piirkonda.

Mehe surmaga lõppenud tüli algas jahipüssi pärast

Kohtus kevadel alanud protsessil selgus, et kaks aastat tagasi Pihtla vallas Kailuka külas mehe surnuks pussitamisega lõppenud sündmused said alguse jahipüssi pärast tekkinud tülist.

Kohtualuse naaber nõudis oma endiselt naiselt, Rein Puparti elukaaslaselt, tagasi jahipüssi. Naine oli relva mahalaskmise ähvarduse tõttu ära peitnud.
Tülitsemisse sekkus ka teine naabrimees R. A. Kuna üks meestest lõi jalaga Pupartile kuulunud liisitud autot, otsustas Pupart küsima minna, miks ta nii tegi.

Paar tundi hiljem sõitsid aga naabrimehed traktoriga tema traktorile ette. Kui kaks meest traktorist väljusid, arvas Pupart, et talle tullakse kere peale andma.

“Ta tuli, käed rusikas, minu poole ja tahtis mind näkku lüüa,” rääkis Rein Pupart kohtus. Seejärel taganenud ta lööke tõrjudes oma traktorini, haaranud noa ja hakanud sellega teise mehe nina all hirmutamiseks vehkima.

Kuidas nuga teisele mehele rindu tungis, ei osanud Rein Pupart selgitada. “Tundsin järsku, et nuga tabas midagi pehmet,” ütles ta kohtus. Noalöögi saanud mees suri kiiresti. Pärast juhtunut viskas Pupart noa traktori kabiini, kust politsei selle leidis.

Rein Pupart end tapmises süüdi ei tunnistanud

Kohtus Rein Pupart end tapmises süüdi ei tunnistanud, väites, et tegutses enesekaitseks ja asi juhtus kogemata.

Ka tema kaitsja Andres Tamme hinnangul ei ole võimalik väita, et tegemist oli tahtliku tapmisega. Tamm on öelnud, et kõne alla võiks tulla ettevaatamatu tapmine hädakaitse piiride ületamisel, kuid ka sel juhul tekiks tõendamisega raskusi. Kaitsja on kohtus öelnud, et Rein Pupart tuleks talle süüks pandud kuriteos õigeks mõista.

Kevadisel kohtuistungil esitas prokurör Svetlana Maripuu kohtule kaks taotlust. Ta palus kohtul määrata Rein Pupartile kohtupsühhiaatriline ja psühholoogiline kompleksekspertiis, sest eeluurimise käigus tehtud ekspertiisides esinesid vastuolud. Teises taotluses nõudis prokurör kohtueksperdi ülekuulamist kehavigastuse saamise tekkemehhanismi kohta, et välja selgitada, mil moel sattus nuga kannatanule peaaegu käepidemeni rindu.

Kohus leidis, et süüdistus on põhjendatud

Kõiki asjaolusid arvesse võttes mõistis kohus Rein Puparti siiski tapmises süüdi. Kohus leidis tõendeid analüüsides, et süüdistus on põhjendatud ja tõendatud. Tegemist on esimese raskusastme kuriteoga, mille puhul näeb karistusseadustik ette 6–15-aastase vangistuse.

Kohtunik Kristel Pedassaar ütles kohtuotsust välja kuulutades, et karistuse määramisel arvestas kohus kergendava asjaoluna seda, et Pupartit ei ole varem kordagi karistatud, ta ise teatas politseile juhtunust ning kuigi ta ei tunnistanud ennast süüdi, väljendas kahetsust, et selline juhtum aset leidis.
Lisaks vanglakaristusele tuleb Pupartil tasuda ka sundraha ja ekspertiisitasud. Kokkuvõttes tuleb mehel riigituludesse kanda ligi 50 000 krooni ning hüvitada ka surma saanud mehe matusekulud, mis on üle 11 000 krooni.

Meest kohtusaalis ei vahistatud

Kuigi kohus Puparti vangi mõistis, ei võetud teda kohtusaalis vahi alla. Kohtunik ei näinud mingit põhjust tõkendit muuta ning kuni kohtuotsuse jõustumiseni ja teateni, millal mehel tuleb asuda karistust kandma, võib Pupart olla vabaduses ning ei tohi ainult oma elukohast lahkuda.

Kohtuotsust on võimalik edasi kaevata seitsme päeva jooksul. Nagu kaitsealuse advokaat Andres Tamm kinnitas, kaebavad nad otsuse kindlasti edasi.

Print Friendly, PDF & Email