Kirik olgu keset küla (6)

Kirik olgu keset küla

 

Rahvatarkus ütleb: selleks, et kõik oleksid rahul, tuleb ehitada kirik keset küla. Ütlus on mõeldud muidugi ülekantud tähenduses, aga tuli mul millegipärast meelde seoses praegu Laimjala rahva hulgas põhimõttelist erimeelsust tekitava situatsiooniga.

Detailplaneering on algatatud

Augusti lõpus andis Laimjala vallavolikogu loa algatada detailplaneering valda saja viiekümnele vaimupuudega inimesele hooldekodu rajamiseks. Planeeritav asutus saaks paiknema pooleliolevas koolihoones, mis seisab vallakeskuses ja on valmis ehitamata kolhoosiaja lõpust saati.

Igati hea idee ju, võiks esmapilgul arvata – aastaid lagunenud hoone ehitatakse lõpuks valmis, kohalikud inimesed saavad seal ehk tööd, elavneb valla ettevõtlus jne. Paraku asub eelnimetatud ehitis just Laimjala küla keskuses, selle vahetus naabruses on lisaks arvukatele eramajapidamistele kolm kahekorruselist korterelamut.

Mõistagi on tulevase hooldekodu naabrite seas maad võtnud ärevus. Ei oska ju keegi praegu õigesti ette ennustada, milliseid tagajärgi toob kaasa 150 vaimupuudega inimese elamapaigutamine keset rahvarohket küla! Seda nii kohalikule kogukonnale kui ka tulevase hooldekodu asukaile, keda ümbrus ja naabrid loomulikult samuti mõjutavad.

Hirm turvalisuse pärast

Kavandatava hooldekodu arvukatel naabritel on tekkinud hirm oma kodude turvalisuse pärast tulevikus. Pole sugugi kindel, kui tõsiselt saab võtta tulevase hooldekodu omanike lubadusi, et nende klientide liikumise ja tegevuse üle valitseb kontroll ja kohalikke inimesi nad häirima ei hakka.

Aga kui probleemid ometi tekivad, kes siis vastutab ja näiteks elanikele tekitatud moraalse ning materiaalse kahju hüvitab? Hooldekodu asukad ise ju mitte. Ja kui peaks juhtuma, et hooldekodus on vabu kohti, kas neid siis ei täideta näiteks rehabilitatsioonil olevate narkomaanidega? Äkki tuleb sellest hoopis tervenisti narkomaanide ja alkohoolikute rehabilitatsioonikeskus? Kõik need küsimused on seni vastuseta, oletuste ja kuulujuttude tasemel. Hirmu silmad aga kasvavad aina suuremaks.

Tekivad uued töökohad

Keskusest väljaspool elavatel inimestel sedalaadi muresid ei ole, kuna tegevus toimub nende isiklikest õuedest turvalises kauguses. Paljud inimesed hellitavad lootust saada uus tasuv töökoht koduvallas. Kui põhjendatud need lootused on ja millise kvalifikatsiooniga kohalikke töötajaid sinna vajatakse (kui üldse vajatakse) – ka selle kohta puudub rahval adekvaatne info.

Kuidas siis ehitada tekkinud olukorras “kirik keset küla”? Tühjalt seisev hoone ootab ju tõesti valmis tegemist ja uued töökohad vallas oleksid igati teretulnud. Samas tuleb kuulda võtta ja arvestada ka nende vallaelanike arvamust, kelle lähinaabriks tulevane hooldekodu kujuneks.

Äkki otsiks alternatiive?

Kõigil on õigus tunda end oma kodus turvaliselt, olenemata kodu asukohast. Vallakeskus ei sobi mitte mingil juhul vaimupuudega ega muude raskete sotsiaalsete probleemidega inimeste rehabilitatsioonikeskuse asukohaks!

Alternatiivseid võimalusi on mitmeid, kui vaid jätkub tahtmist neid leida. Arvan, et üks kaalumist vääriv variant võiks olla eakatele inimestele mõeldud hooldekodu või pansionaat. Kuna elame Euroopa Liidus, leiduks kindlasti kohasoovijaid ka muudest maadest peale Eesti. See tagaks hooldekodu täituvuse ning omanikele äri tasuvuse. Tulevased naabrid oleksid asjade sellise arenguga samuti rahul ja pinged laheneksid.

Alustada tuleb aga kõige elementaarsemast – rahvale hooldekodu arendajate plaanide tutvustamisest.

Heli Maajärv
Laimjala küla elanik

Print Friendly, PDF & Email