Saare maakonna osakaal Eesti SKP loomisel vähenes

Statistikaameti koduleheküljel eile avaldatud värsked andmed näitavad, et jõukus koondub üha enam Tallinna ja pealinna lähikonda.

Samas on Saaremaa osakaal sisemajanduse koguprodukti (SKP) loomisel 2006. aastaga võrreldes ligi 3,5 protsendipunkti võrra vähenenud.
Harju maakonnas loodud lisandväärtus moodustas 2006. a kogu Eesti SKP-st 61,1%. Aasta varem oli sama näitaja 58,3%.

Harjumaa osatähtsuse kasv riigi SKP loomisel on peamiselt tingitud sellest, et aktiivne majandustegevus koondub üha enam Tallinna, kus 2006. a loodud lisandväärtus andis 50,8% Eesti SKP-st.

Võrdlev statistika – Eesti, Harju mk ja Saare mk

SKP elaniku kohta 2006. a jooksevhindades:
Eesti – 152 610 krooni;
Harju mk – 239 987 krooni;
Saare mk – 97 469 krooni.

SKP elaniku kohta, % riigi keskmisest:
(2005. ja 2006. a):
Harju mk – 150,6% ja 157,3%;
Saare mk – 67,3% ja 63,9%.

Saare maakonnas toodeti 2006. a lisandväärtusest:
6,6% primaarsektoris;
31,9% sekundaarsektoris;
61,5% tertsiaarsektoris.

Allikas: statistikaamet

Primaarsektor – põllumajandus, jahindus, kalapüük ja metsandus;
sekundaarsektor – töötlev tööstus, mäetööstus, ehitus, energeetika jne;
tertsiaarsektor – kaubandus, hotellindus, tervishoid, haridus, finantstegevus jne.

Print Friendly, PDF & Email