Lihtne küsimus

Kui paljusid Kuressaare elanikke puudutab 2010. aasta 1. jaanuarist kehtima hakkav nõue koguda biolagunevaid jäätmeid muust olmeprügist eraldi? Linnavolikogu ei ole veel otsustanud, kas vastava konteineri soetamise nõue puudutab elamuid alates viiest või 12 korterist.

Vastab Kuressaare linnavalitsuse keskkonna- ja välisprogrammide spetsialist Karli Valt:

Ehitusregistri andmetel on Kuressaares kokku 1863 pereelamut (ca 4 400 elanikuga) ning 349 kortermaja (ca 10 700 elanikuga), neist on 1–4 korteriga maju 107 (ca 800 elanikuga), 5–11 korteriga maju 105 (ca 1700 elanikuga) ja 12–85 korteriga maju 137 (ca 8 200 elanikuga).

Samal teemal “Toidujäätmed vajavad eraldi konteinerit 1. jaanuarist 2010”, Oma Saar, 23. september 2008.

Print Friendly, PDF & Email