Kõige pikemalt viibisid Saaremaa majutuskohtades türklased

Käesoleva aasta seitsme kuu statistika näitab, et kõige kauem peatusid meie majutusasutustes türklased.

Tõsi, ajavahemikus jaanuarist juulini on Saare maakonna majutusasutustes peatunud türklaste arv väike – 39. Kuid ööbimisi tuli nende kohta 224, mis teeb keskmiseks näitajaks 5,74 ööbimist ühe Türgi vabariigi kodaniku kohta. Kõige rohkem käis türklasi Saaremaal juunis – 27.

Majutuste ajalise kestuse poolest tulid teisele kohale ungarlased. Seitsme kuu vältel on neid Saaremaa majutuskohtades peatunud 78 ja ühe ungarlase majutuse keskmine pikkus on olnud 3,41 ööpäeva.

Kui reastada riigid, kust majutatuid on seitsme kuu jooksul olnud enam kui 100, majutuse kestuse alusel, siis on esikohal rootslased.
Ühtekokku peatus kõnealusel perioodil Saare maakonna majutusasutustes 2397 rootslast (2007. a samal perioodil 2197), kelle kohta tuleb keskmiselt 3,27 ööbimist.

Välisriikide kodanikest kõige enam peatus meie hotellides soomlasi (21 024), kelle kohta tuleb keskmiselt 3,14 ööbimist.

Suurriikide kodanikest peatus Saaremaa majutusasutustest kõige rohkem venelasi ja britte (vastavalt siis 1209 ja 525). Nende majutuste keskmine ajaline pikkus oli venelastel 2,18 ja brittidel 2,03 ööpäeva.

Mis veel puutub meie idanaabreisse, siis kummutab majutuste statistika ühe levinud eelarvamuse – nimelt ei ole 2007. aasta aprillisündmused venelaste osakaalu meie majutusasutustes sugugi vähendanud. 2007. aasta seitsme kuu vältel peatus Saaremaa hotellides 1030 Venemaa kodanikku, käesoleva aasta samal perioodil aga 1209.

Print Friendly, PDF & Email