Kaitsealused linnud tekitasid põldudel kahju neljas vallas

Hanelised ja sookured kahjustasid tänavu Saaremaal kaheksat põllumassiivi neljas vallas, kahjutasudeks makstakse ligi 140 000 krooni.

Saaremaa keskkonnateenistuse looduskaitsespetsialisti Mari Koppel-Lepiku sõnul kahjustasid kaitstavate linnuliikide esindajad põlde Pihtla, Lümanda, Laimjala ja Pöide vallas. Esitati viis kahjuavaldust 193 517 krooni ulatuses.

Looduskaitseseadus sätestab, et lindude tekitatud kahju makstakse kinni kuni 50 000 krooni ühele isikule ühe viljalõikuse hooaja kohta ehk Saaremaal tänavu 138 184 krooni.

1. augustist jõustus looduskaitseseaduse muudatus, mille kohaselt tegeleb kaitstavate liikide tekitatud kahjudega edaspidi riiklik Looduskaitsekeskus.

Print Friendly, PDF & Email