Kuressaare huvikoolid kasutavad raha sihipäraselt

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon kontrollis, kuidas on erahuvikoolid kasutanud neile määratud linnaeelarvelist toetust.

Komisjoni esimees Lea Kuldsepp ütles Oma Saarele, et huvikoolid on kasutanud neile linna eelarvest eraldatud raha sihtotstarbeliselt.

Revisjonikomisjoni töögrupp kohtus plaanilise revisjoni käigus ka Kuressaare huvikoolide juhtidega, kes tegid omapoolseid ettepanekuid huviharidusele eraldatava raha paremaks kasutamiseks.

Huvikoolide juhid palusid raha eraldamisel arvestada ka individuaalõppega (solistid, pilliõpe), toetada ka koolieelsete laste huviharidust ja kaaluda võistlustantsu viimist sporditoetuste alla

Koosolekul rääkisid huvikoolide juhid Tiia Leppik (Inspira), Anne Tootmaa (erakunstikool Anne) ja Iiri Roomets (tantsukool Semiir).

Lea Kuldsepp märkis, et kindlasti soovitab revisjonikomisjon volikogu kultuurikomisjonil koostöös linnavalitsusega läbi vaadata erahuvikoolidele raha eraldamise kriteeriumid ja võimalusel teha neis muudatusi.

Samuti soovitab komisjon kutsuda üles koostööle teisi kohalikke omavalitsusi (nt Kaarma vald), toetamaks oma valla laste õppimist erahuvikoolides vähemalt samal tasemel kui Kuressaare linn.

Sel aastal toetas Kuressaare linn erahuvikoole 255 000 krooniga.

Print Friendly, PDF & Email