Reedest võib kasutatud patareid ja akud poodi viia (6)

Reedest võib kasutatud patareid ja akud poodi viia

INFOT TELEFONITSI: EES-Ringlus on käivitanud ka patareide infoliini 64 84 513, kust saavad teavet kasutatud patareide ja akude käitlemise kohta nii tarbijad kui ka jaemüüjad.

Kuressaare patareide müüjad ei olnud eile lõunaks veel kursis reedel kehtima hakkava määrusega, mille järgi peavad kõik jaemüüjad, kes müüvad patareisid ja akusid, võtma neid tarbijatelt kasutatult ka tagasi.

Sellegipoolest on enamik neist klientide toodud kasutatud patareisid juba varemgi vastu võtnud ning ise ohtlike jäätmete kogumispunkti viinud.
Reedest aga käivitub aga uus süsteem – Eesti patareide ja akude tagasivõtusüsteem (EPAT), mille järgi jaemüüja enam ise kasutatud patareidele kohta otsima ei pea.

Süsteem näeb ette, et kasutatud patareide ja akude vastuvõtmise eest vastutab nende tootja, müüja peab aga lubama oma kauplusse paigaldada kogumismahuti ning patareide äraandmise võimalusest teavitava sildi.
Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Malle Piirsoo selgitas, et seaduse järgi jaguneb vastutus inimestelt akude ja patareide vastuvõtmiseks nii tootja kui ka turustaja vahel.

“Kui tootja ei ole oma kohustust täitnud, siis langeb see kohustus turustajale,” ütles Malle Piirsoo. “Siin on kaupluse oma huvides, et tema müüdavate toodete tootja täidaks oma jäätmeseadusest tulenevaid kohustusi.”

Peavad vastu võtma sarnaseid tooteid

Kauplused peavad hakkama vastu võtma akusid ja patareisid, mille sarnaseid nad ise müüvad ehk mobiiltelefoni akut ei saa viia poodi, kus müüakse ainult fotoaparaadi patareisid. Samamoodi ei pea autoakusid müüv kauplus vastu võtma tavalisi patareisid.

EPAT-i käivitas MTÜ EES-Ringlus, mis koondab enamikku patareide, arvutikaupade, kodutehnika ja -elektroonika maaletoojaid ehk nemad tegelevad suurema osa patareide ja akude kogumisega ning nende kaudu on võimalik tellida patareide kogumiskaste.

MTÜ EES-Ringlus logistikajuht Hans Talgre ütles, et info patareide kogumise kohta jõuab hiljemalt reedeks kauplustesse, mis on EES-Ringluse liikmed. Kauplustesse ilmuvad mahutid ning A4-formaadis sildid, mis annavad vastavast võimalusest teada.

Talgre sõnul uus süsteem kauplustele lisakulu ei tähenda, kuid neil on kohustus teavitada, kui oleks aeg patareid ära viia.
Logistikajuhi sõnul paigutatakse kauplustesse esialgu tähistatud pappkarbid, edaspidi aga toimetatakse suurematesse kauplustesse vastavalt vajadusele metallkastid.

MTÜ EES-Ringlus juhatuse liikme Margus Vetsa andmeil võetakse hetkeseisuga tagasi ligikaudu 6 protsenti müüdud patareidest ning tema sõnul peab see määr 2012. aastaks tõusma vähemalt 25 protsendini.

EES-Ringluse kogutud patareid ja akud viiakse esialgu logistikakeskusse, kust need seejärel saadetakse ümbertöötlemisele, mille käigus tekkinud materjale kasutatakse toorainena uute toodete valmistamiseks.

Print Friendly, PDF & Email