Kodanik nõuab Kuressaarelt maja tagasi Euroopa Kohtus (4)

Kodanik nõuab Kuressaarelt maja tagasi Euroopa Kohtus

SEPP VS KURESSAARE: Ragnar Sepp ei osanud öelda, kui kaua läheb aega, enne kui Euroopa Kohus tema kaebust menetlema hakkab. Vilma Kippaku kinnitusel on tegemist esimese korraga, kui Kuressaarel tuleb Euroopa Kohtuga tegemist teha.

Aastaid tagasi Kuressaare linnavolikogusse kuulunud ning nüüd juba aastaid linnavalitsusega oma pärandi asjus kohtuteed käinud Ragnar Sepp viis täide oma lubaduse ja andis kogu juhtumi Euroopa Kohtusse.

“Eelmise nädala lõpus panin dokumendid Strasbourg’i teele,” ütles Sepp Oma Saarele. Põhjuseks Suur-Sadama tn 11 asuva maja ümber käiv vaidlus, kuna linn on maja võõrandanud, kuid Sepa väitel ei ole selleks mitte mingisugust õiguslikku alust. Maja on Sepa kinnitusel tema pärandus.

Kuressaare linnavalitsuse õigusnõunik Vilma Kippak märkis, et Sepa kaebus on linna jaoks esmakordne juhtum, kui keegi otsib Kuressaarega seotud küsimustes abi Euroopa Kohtust.

Ta lisas ka, et sisuliselt ei vaidle Ragnar Sepp Kuressaare linnaga, vaid on vaidlustamas enne 1992. aastat tehtud ENSV-aegseid otsuseid ja toiminguid, millega vaidlusalused objektid riigistati.
Anni Randma, kellele maja enne sõda kuulus, tegi 1974. aastal testamendi Ragnar Sepa ema kasuks.

Tollal oli maja nõukogude võimu poolt võõrandatud ning selle oleks omandireformi käigus tagasi saanud vaid Anni Randma ise või tema otsene pärija, kes oli selleks ajaks ka juba manalateele läinud. Ragnar Sepp väidab aga, et mingit riigistamise akti ei ole kusagil arhiivides olemas ning seega ei saanud maja ka omandireformi alla kuuluda. Samas andis Kuressaare linnavolikogu 1997. aastal maja Ragnar Sepale tagasi.

Kaheksa aastat hiljem avastas maa-amet, et sellise otsuse tegemine ei olnud üleüldse linnavolikogu pädevuses ning tollane üleandmise-vastuvõtmise akt tühistati ja linn võttis maja endale.

Mees oli selle aja peale jõudnud majas juba remonditöid teha. Kuressaare linn pöördus 2005. aastal maja tagasi saamiseks kohtusse ning sai õiguse nii Pärnu maakohtus kui ka Tallinna ringkonnakohtus.

Riigikohtusse keeldus Sepp minemast, kuna tal ei olevat nii palju raha, ning otsustas pöörduda otse Euroopa Kohtusse. Seejärel võttis linnavolikogu oma otsusega 576- ruutmeetrise krundi uuesti munitsipaalomandisse.
75-aastane Sepp käis Kuressaare linnavolikogu istungil oma õigust nõudmas ja hoiatamas, et enne Euroopa Kohtu otsust ei tohi volikogu mingit otsust teha, kuid seal kuulati mees ära ning hääletati siiski krundi linna omandisse võtmise poolt. Sepp ütles seepeale, et linn lihtsalt varastas temalt maa. Sepp on veendunud, et ta saab Euroopa Kohtus õiguse. “Neil ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, mis nende kasuks räägiks,” sõnas Sepp.

Loe ka juhtkirja

Print Friendly, PDF & Email