Sõmera töötajad ei välista streiki (14)

Sõmera töötajad ei välista streiki

ÕIGUSI SELGITAMAS: Piret Räim (vasakult), Nelli Loomets ja Annika Nielson selgitasid eile Sõmera klubis hooldekodu töötajatele nende õigusi.

Eilsel Sõmera hooldekodu töötajate kohtumisel ametiühingutegelaste ja juristidega otsustati pöörduda töövaidluskomisjoni poole ning jätkuvalt keelduda uute töölepingute allkirjastamisest.

Kohtumisel jäi kõlama mõte, et kui AS Hoolekandeteenused tegutseb omatahtsi ega pea kinni riigis kehtivatest seadustest, siis ollakse valmis ka hoiatusstreigiks.

Ametiühingud olid eile Sõmerasse kohale toonud tõelise kahurväe –Eesti ametiühingute keskliidu (EAKL) juristi Nelli Loometsa, EAKL-i õigussekretäri Tiia Tammelehe, EAKL-i organisatsioonisekretäri Hannes Roosaare, Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu presidendi Inna Roosaare, töötajate palgatud juristi Annika Nielsoni ning EAKL-i Saaremaa osakonna juhataja Piret Räime.

Kõik leidsid, et töötajate õigusi on rikutud ja et uutes töölepingutes juriidiliselt palju vigu. Kõige enam pahandas kokkutulnuid riigi- ja omavalitsusasutuste töötajate ametiühingute liidu (ROTAL) esimehe Kalle Liivamägi läinud reedel allkirjastatud kollektiivlepingu lisa, mille olemasolust ega nii kiirest tulekust polnud kellelgi aimu.

Lepingus vead sees

Juba ainuüksi uuest kollektiivlepingu lisast lugesid juristid ette mitmeid seaduserikkumisi. Nii näiteks ei ole võimalik alampalga sisse arvestada õhtu- ja öötunde.

Samuti on jäänud segaseks tegevusjuhendaja mõiste. Kui uus struktuur erihooldekodudes näeb ette mitut liiki tegevusjuhendajaid, siis võib tööandja juristide arvates väita, et palgatõus ning ka 1. jaanuarist kehtima hakanud palgatõus puudutabki ainult “päris” tegevusjuhendajaid, kuna kollektiivlepingus kasutatakse ainult mõistet “tegevusjuhendaja”.

Sotsiaalministeeriumi määruse järgi kvalifitseerub tegevusjuhendajaks see inimene, kel on kas põhi-, kesk- või keskeriharidus ja kes on läbinud 240-tunnise koolituse. Sõmera töötajad on saanud koolitust vähe sest, et tööandja ei ole neile seda võimaldanud. Samuti toonitati, et ka Sõmera hooldekodu töötajatele kehtib põhiseadusest tulenev õiguskindluse põhimõte: kui inimesed on siiani töötanud tegevusjuhendajana kindlatel tingimustel ja tööandja on seda aktsepteerinud, siis ei saa inimesi viia puht seepärast madalamale palgale, et tööandja otsustas töö ümber korraldada.

Töötajatele tuleb sellisel juhul anda võimalus koolituseks tööandja kulul ning tööandja ei saa nõuda ka nn koolituslepingut, mille järgi peab töötaja pärast kursustel käimist x-aja töötama, vastasel juhul aga oma kursuse ise kinni maksma.

Olukord keeruline

Vastasseis töötajate ja tööandja vahel sai alguse pärast seda, kui aasta alguses lubatud kuni 2000-kroonist palgatõusu lubati välja maksta augustis vaid neile, kes kirjutavad alla uuele töölepingule. Olukord on muutunud keeruliseks, sest nagu osa töötajaid ka eile tunnistas, ei teagi nad, kes on nende ülemus ning kelle poole võib oma muredega pöörduda.

Eilse seisuga oli Sõmeral täitmata 32 ametikohta ning 48 inimest on siiani keeldunud töölepingut allkirjastamast.

Print Friendly, PDF & Email