Kuressaare ennustab 8,6-protsendilist maksutulu kasvu

Kuressaare linnavalitsus prognoosib tuleva aasta eelarvet koostades üksikisikute maksutulu 8,6-protsendilist tõusu ehk tänavusest ca 12 miljoni krooni võrra suuremat laekumist eelarvesse.

Arvestades, et tänavusse eelarvesse peaks prognoosi järgi laekuma tulumaksust 131 miljonit krooni, peaks tulumaksu osakaal tuleva aasta eelarves olema üle 143 miljoni krooni.

Linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis ütles Oma Saarele, et jooksvate tulude kasvuks on esialgselt kavandatud tänavuse aastaga võrreldes 10,3%, mis arvudes teeb 14 miljonit krooni.

Takkis rääkis, et üksikisiku tulumaks moodustab jooksvatest tuludest ca 90 protsenti, seega sõltub tulude kasv eelkõige üksikisiku tulumaksu laekumisest.

“Tulumaksu laekumise kasvuks on praegu kavandatud 8,6%,” märkis Takkis. “Eelarve koostamisel arvestatakse 50% tulude kasvust tegevuskulude katteks ja 50% investeeringuteks. Tegevuseelarve kasv jääb võrreldes käesoleva aastaga 6,3% juurde.”

5. septembriks esitasid linnavalitsuse osakonnad ja allasutused oma eelarvetaotlused, mis nagu alati ületavad ka tänavu reaalseid võimalusi.
“See on igati ootuspärane ja loomulik tulemus, sest iga valdkonna juht tahab oma üksuse tegevustesse planeerida arengut ja kvaliteedi tõusu,” osutas Takkis. “Eelarve koostamisel tuleb aga arvestada erinevate aspektidega.”

Mai Takkis märkis, et praegu käivad riigieelarve läbirääkimised ning omavalitsustele eraldatavad summad pole veel teada. Pole ka teada, milliste kulutuste katteks järgmisel aastal riigilt raha tuleb.
“Riigilt laekuvate eraldiste kasutamise eelarve koostame siis, kui on teada, milleks ja kui palju omavalitsustele järgmiseks aastaks raha eraldatakse,” lisas ta.
Rahandusnõuniku sõnul vaadeldakse tegevuskulude eelarvestamisel eraldi personalikulusid ja muid tegevuskulusid. Palgatõusu arvestamisel koheldakse kõikide üksuste töötajaid samadel alustel. “Täna ei saa aga veel kindlalt ütelda, milline saab olema järgmise aasta palgatõus. Tegevuskulude kavandamisel tuleb esmajärjekorras katta kaupade ja teenuste hinnatõusude mõju,” märkis Takkis.

Tänavusse linnaeelarvesse laekus kaheksa kuuga üksikisiku tulumaksu 70,83 protsenti kavandatud mahust. Eelmise viie aasta sama perioodi keskmine on olnud 65,55 protsenti.

Print Friendly, PDF & Email