Kontrolltööd saab teha ka kaugjuhtimispuldiga

Kontrolltööd saab teha ka kaugjuhtimispuldiga

NAGU TELEVIISORIL: Pult, millega õpilane saab tunnikontrolli ajal kiiresti vastused sisestada.

Kuressaare gümnaasium soetas endale süsteemi, mille abil saab õpetaja teadmistekontrolli läbi viia nii, et õpilasel on tunnikontrolli õige vastuse sisestamiseks vaja vaid kaugjuhtimispuldil vastavat nuppu vajutada.

Tahvlile ilmub küsimus “Kas praegu on sügis?” ning eitav ja jaatav vastusevariant. Ruumi teises otsas istuv KG õppealajuhataja Maidu Varik muljub kaugjuhtimispuldil ei-nuppu ning tahvlile ilmub teade, et vastus on õigeks loetud.

“Selline süsteem aitab õpetajal kiiresti näiteks tunni lõpus kontrollida, kuidas õpilased on materjali omandanud,” märkis Varik.

Vastsoetatud Senteo süsteem annab võimaluse korraga maksimaalselt 32 õpilase testimiseks. Õpetajal ei tule teha muud, kui valmistada ette küsimused, need vastavasse tarkvarasse sisestada ning õpilastele puldid kätte jagada. Seejärel saab iga õpilane Variku sõnul personaalse koodi ja tunnikontroll võib alata.

Õpetajal on võimalik koostada mitmesuguseid erinevaid teste. Õpilased saavad anda ei- või jah-vastuseid, võib ka teha valikvastustega teste ning kasutada saab mitmesuguseid jooniseid ja näitlikke materjale.
Senteo süsteem läks KG-le maksma 30 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email