Muhu uudised – Enne mihklipäeva muhulastel rutt kaelas (1)

Muhu uudised – Enne mihklipäeva muhulastel rutt kaelas

 

Omingust vara võib väljas hingata juba külmaks vädan õhku. Kis voatamata puugihirmule metsa läheb, see levab põesaste alt peale eri sorti seende kenad punased maikellukse marjad. Muidugid põle nee söömaks. Üks pisike tüdrik küsis, et kut nii kenad marjad mürgised oo, miks nad siis üldse kasuvad. No ütelge te!

Täna õhtast kellu 17.15 tahetse teitele Hellamaa külakeskuses filmi näidata. Film reagib noordevahetusest projektis “Väliskultuuri kogemine läbi noortevahetuse”. Näidetava filmi tegelaste seas oo koa mõned Muhu noored, kis mineva kevade Leisi noorde kõrvale Baskimaa noordega kokku soama kutsuti.

Filmiõhtale tulle muist soare noori kohja pealegid. Film tehti valmis Muhu Noortekeskuse multimeediastuudios, selle pannid kokku Ahti Poopuu, Juhan Oks ja Arnek Grubnik. Projekt viidi eluse Euroopa Ühenduse programmi Euroopa Noored toetusel. Voatama oodetse kõiki noori, nende vanamid ja nende juhendajud ja koolmeistrimi või kis veel huvi tundvad.
Selle laupa, 20. septembril peetse Piiri rahvamajas Kartulipäe. Külasema külaselts seda eest veab. Kuulutused oo juba igal pool nüüd väljas, seal kavad kõik puha kirjas.

Moole tuleb iga kordas, kut ma kartulist reagi meele, mismoodi ütles üks noor poiss pealinnast. Ta olli ikka suiti maal vanaema juures ja sügiseks purssis muhu keelt reakida. Kut siis ta vanamad katsusid asja lihvida, et taal oo taldriku peal ikka kartulid, ütles poiss vaikselt ja veenvalt, et kartul oo mäda tuhlis. Ja sõi oma tuhlist eetsi.

Selle pühabe, 21. septembril peetse Muhu noordekeskuse katusse all Luule- ja loomingupiknik. See oo igas vanuduses inimestele, kis kodu lugusid ja laula kas siis avalikult või sahklinurka kirja panavad. Kellu 12 aegas keskel päeva tulge kohja peale.

Muhu kodulehe peal sõuke kiri, et aga “tulgu nee kirjainimesed ja andku omadest asidest teistele koa teada. Pähkid ja vekka võib koa seltsi võtta. Või makki, sest kut ilm kena, siis soab rillida koa.” Loanis oo mõni lugu ehk lintigid lukeda.

Nädali pärast laupa oo Liiva Kaubahoovis tulemas Mihklipäeva laat. Muhu käsitööselts Oad ja Eed vädavad seda teist voastad eest. Et ikka tulge siis pakkuma oma kätetööd või kodu kasvatat, sisse tehtud või koa küpsetat meistritöid. Ja kis Muhu noabritest kuulvad, teitele seesamma jutt – andke omast teada ja tulge külase müüma-ostma.

Tooge omad kenad asjad lagedale! Peale kauplemise lusti soab kindlaste omavahel reakida ja teadmisi vaheta. Kellu 9 omingu hakkab laet peale, kellu 11 paiku tulle üllatusi. Muidugid võiks ilm kena olla. Kut põle, pange rätik nutsi pähe või tõmmake müts kraeni – siis ikka soe nahavahel.

Muhu muuseumis tähistatse mihklipäeva lastele määratud mihklipäeva kavaga. 29. septembril lähtvad sõnna kindlaste oma soare lapsed koolimajast ja lasteaast. Kis veel huvi tundvad, soarlased näiteks, andke jälle omast muuseumirahvale teada ja küsige järele. Sellevoastases kavas reagitse muidugid mihklipäeva tegemistest ja kombestikust, soab nähe vana filmi vanaaegsetest talutöödest, pihelgamarjadest tehasse seltsis midagid ja mängetse.

Ette oo võetud piim ja piima soamine – et kust kohjast see ikka tuleb, kas poodis tagaruumis mõni müüja segab kokku või andvad ikka lehmad. Ja mis tähendab vanasõna “lehm lüpsab suust ja kana muneb nokast”. Kis põle kodu lehma näin, võib ju ette kujutagid, mismoodi lehma hammaste vahelt piim plastikust või papist kotti niriseb. Kui`p teaks, ep usukskid, et isegid muhu lastest mõni põle kuuln, miks lehma peetse.

Võrkpallihuvilisi noori ja vanu kutsutse Muhu Spordihalli treeningutele. Meeste treeningumi peetse neljabeiti kellu 19.30. Üle 35 voasta vanudusi mehi oodetse korvpallitreeningutele spordihalli teisibieiti kellu 19.30.
Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email