Seene- ja samblikuteadlased saavad kokku Saaremaal

Homme algab Mändjalas 17. Balti seene- ja samblikuteadlaste mitmepäevane sümpoosion, mis on tõenäoliselt kõige esinduslikum Saaremaal sel kümnendil toimuv teadusüritus.

LKK Saare regiooni seire- ja teadustööspetsialist Maar-ja Nõmm ütles Oma Saarele, et üritusest võtab osa 30–40 teadlast eesotsas Eesti oma tippude seeneteadlase Erast Parmasto ja samblikuteadlase Tiina Randlasega.

Maarja Nõmm rääkis, et üritus annab looduskaitsekeskusele unikaalse võimaluse koguda Põhjamaade, Balti ja Eesti tippmükoloogide ja
-lihhenoloogide osavõtul andmeid Saaremaa kaitsealade seente ja samblike liigilise koosseisu ja seisundi kohta.

Koostöö tulemusena külastatakse sümpoosioni raames kolme – Viieristi, Odalätsi ja Kaugatoma-Lõo – kaitseala, mille kohta seni põhjalikud inventuuriandmed puuduvad. Ühtlasi pannakse kaitsealade seni vähetuntud seene- ja samblikukoosluste kohta kokku infopank.

Saaremaa poolt teeb sümpoosionil ettekande Maarja Nõmm, kes tutvustab koos Tartu ülikooli kolleegiga Saaremaa poollooduslike koosluste (puisniitude ja parkide) samblikekooslusi.

See on ka esimene kokkuvõte viimastel aastatel Saaremaal LKK eestvedamisel tehtud põhjalikust kaitsealuste parkide elustiku inventuurist.
“Rahvusvahelise sümpoosioni toimumine Saaremaal tihedas koostöös looduskaitsjatega on minu arvates heaks näiteks tänapäeva looduskaitse teadmistepõhisusest ja erinevate valdkondade integreeritusest looduskaitselisse tegevusse,” rääkis LKK Saare regiooni direktor Tõnu Talvi.
Ta lisas, et Saaremaa valiti sümpoosioni toimumispaigaks ennekõike meie omapärase, palju haruldusi ja kaitsealuseid liike sisaldava looduse pärast. Eesti läänesaared on läbi aegade köitnud paljusid välismaa looduseuurijaid, viitas Talvi.

Balti mükoloogia- ja lihhenoloogiasümpoosion on 1959. a alates vaheldumisi Eestis, Lätis ja Leedus korraldatav seene- ja samblikuteadlaste teadusüritus. Selle raames peetakse traditsiooniliselt ettekandeid oma uuematest uurimistööde tulemustest ning korraldatakse ühiseid välitöid.

Print Friendly, PDF & Email