Pressiülevaade

“Kümne aasta pärast on Eesti osa Vene föderatsioonist”

Soome teadlane šokeerib oma naabreid provokatsioonilise raamatuga Eesti riigi eelseisvast loojangust ja hukust, kirjutas Austria päevaleht Der Standard.

Ülejärgmisel nädalal peaks Tallinnas ilmuma raamat, milles räägitakse 2007. aasta aprillis pronkssõduri teisaldamise ja selle teise kohta toimetamise järel puhkenud rahutuste tegelikest põhjusest. Viinis ilmuv ajaleht teab väita, et kõnealune raamat juba on Eesti ajakirjanduses tekitanud poleemika, sest selle autor, soome sotsioloog ja politoloog Johan Bäckman ei hoia kokku provokatiivseid fraase ja formuleeringuid, kui ta kirjeldab olukorda Eestis. Austria infoagentuuri APA korrespondent kohtus Bäckmaniga Helsinkis.

Bäckman rääkis “apartheidi poliitikast”, mida Eesti võimud teostavat riigis elava vene rahvusvähemuse suhtes. Lisaks kõneles ta “vene intifadast”, mille kehastuseks olid teismeliste noorte sooritatud vandalismiaktid. Need tekkisid kohe päras seda, kui Tallinna kesklinnas demonteeriti palju vaidlusi tekitanud monument.

Eestimaa venekeelse elanikkonna jaoks sümboliseerib pronkssõdur fašismist vabastamist. Selle kiirendatud üleviimist peab Bäckman – nii vähemalt väitis ta austria ajakirjanikule – otsustavaks Eesti valitsuse juba varem tehtud vigade jadas. Kuna aga tehtud vigade tagajärgi enam parandada ei saa (selles on soome politoloog veendunud), siis tagajärjeks on, et lähema kümne aasta jooksul viivad need Eesti riigi kadumiseni maailma poliitiliselt kaardilt.

Riiklik vandalism”

Monumendi üleviimine oli “venelaste jaoks alandav ja solvav riikliku vandalismi akt”. “Võib isegi rääkida terroristlikust löögist, mis anti tõe pihta,” rääkis Bäckman. Täna on vene noored end lõplikult Eesti riigist eemaldanud ja oma sünnimaaga nad enam end ei identifitseeri. Kõiges selles on süüdi Eesti valitsuse äärmiselt natsionalistlik poliitika. Eesti allakäigu viib lõpuni juba lähenev majanduslik krahh.

“Isegi juba praegu ei eksisteeri Eestit enam “, valas Bäckman õli tulle. “Ta ei eksisteeri kui demokraatlik riik.” Siinjuures tegi 37-aastane kõrgkooli õppejõud vestluses austria ajakirjanikuga vihje, et Eesti valitsusel jääb vajaka demokraatlikust legitiimsusest, kuna suur osa venekeelsest elanikkonnast (1,3 miljonist Eestimaa elanikust umbes 25%) on valimisõigusest ja muudest kodanikuõigustest ilma jäetud.

“Režiim säilib”

Kui aga ajakirjanik tundis huvi, milline võiks olla soome teadlase prognoosi kohaselt Eesti saatus kümne aasta pärast, oli vastus lausa hämmastav ja isegi šokeeriv: “Tõenäoliselt Vene Föderatsiooni koosseisus”.

Bäckman on seisukohal, et Euroopa Liit suudab sündmuste säärast arengut sama vähe takistada kui NATO. Juba praegu on mõlemad organisatsioonid kaotanud igasuguse usaldusväärsuse, mis ilmnes eriti Gruusia hiljutiste sündmuste ajal. Küsimusele, kas uue valitsuse võimuletulek Tallinnas aitaks sellist hirmuäratavat prognoosi kuidagi mõjutada või isegi muuta, vastas Bäckman taas provotseerivalt: “Režiim on välja kasvanud ja selle käest ei pääse enam kuhugi.” (Das Regime ist gewachsen und wird bleiben.)

Soome sotsioloog on veendunud, et väikesearvulise ja väga natsionalistlikult meelestatud eliidi ülemvõim, kes teostab ebaõiget poliitikat, toob endaga paratamatult Eesti riigi hävingu. Siinjuures tõi Bäckman samalaadseid näiteid ajaloost. Täpsemalt aga XX sajandi kolmekümnendatest aastatest, mil Eestis valitses president Konstantin Päts.

Teadlase sõnul on huvitav täheldada, et kuigi see mees valitses riiki autoritaarsete meetmetega, peetakse täna teda ikkagi puutumatuks ja pühaks ikooniks. Austria ajaleht lisab: kui umbes viis aastat tagasi avaldas soome ajaloolane Martti Turtola väga kriitilise sisuga raamatu Pätsi elust ja tegevusest, kutsus see Eestis esile vihase reaktsiooni. Analoogne on olnud reageering ka Bäckmani raamatule.

Der Standard jätkab: Eesti ajakirjandus (nii eesti- kui ka venekeelne) on juba kaks nädalat kirjutanud Bäckmani raamatust. Seni on see ilmunud vaid soome keeles. Kuid sellest hoolimata on autorile juba tehtud tapmisähvardusi, mistõttu ta oli sunnitud relvaloa saamise nimel pöörduma politseisse. Nii vähemalt rääkis Bäckman.

Samas peab ta end vaid tagasihoidlikuks ja kirjutavaks “katsejäneseks” (schriftstellerischen “Experimentierer”), kelle ainukeseks eesmärgiks on tekitada Eestis toimuva kohta diskussioon.
Johan Bäckmani raamat “Pronssisoturi – Viron patsaskiistan tausta ja sisaltö” ilmub kirjastuses Tarbeinfo 22. septembril. Väljaanne kavatsetakse avaldada eesti, vene ja inglise keeles.

Print Friendly, PDF & Email