Villu Veski töökorraldus tekitab huvi linnavolinikes (54)

Villu Veski töökorraldus tekitab huvi linnavolinikes

 

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon pärib linnapealt aru, kuidas on Eesti ühel tuntumal džässmuusikul Villu Veskil võimalik edukalt juhtida Kuressaare Kultuurivara, samas kui ta viljeleb aktiivselt kontserttegevust.

“Kuidas on niimoodi võimalik juhtida Kuressaare Kultuurivara?” küsis linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Lea Kuldsepp Oma Saarega vesteldes.

Tema sõnul on Veski inimestele jätnud mulje kui muusik, mitte kui Kuressaare suurima kultuuriasutuse juht. Tõsiasi on ka see, et Villu Veski tulekuga on Kuressaares hüppeliselt suurenenud džässiürituste arv.

Volikogus linnapeale esitatud küsimustes tunti muuhulgas huvi ka Villu Veski tööaja jaotuse vastu ning uuriti, kas asutuse juhil on lubatud viibida mitme nädala jooksul kontsertturneel ilma põhitöökohalt puhkust võtmata.
“Kuidas on selline tänaseks kujunenud töökorraldus põhjendatud ja kas on tagatud töökoormuse tasakaalustatud jaotus asutuses?” küsis revisjonikomisjoni juhtiv Kuldsepp.

Veski mõjukus edendab Kuressaare kultuurielu

Volikogus saadud küsimustele vastab linnapea küll kirjalikult, kuid siiski võttis Urve Tiidus antud teemal sõna eelmisel reedel Kadi raadio saates “Keskpäev”, kus kinnitas, et Villu Veski ei ole viibinud nädalate pikkustel turneedel ega isegi nädalapikkustel turneedel.

Tiiduse arvates on Villu Veski Eesti kultuuriruumis väga tuntud ja mõjukas inimene ja see tuleb kasuks ka Kuressaare kultuurielule, mis on viimastel aastatel edasi liikunud.

Võtab alati puhkuse

Villu Veski ise kommenteeris revisjonikomisjoni väiteid, mis puudutasid nädalate pikkusi turneesid, Oma Saarele, et Eestis ei olegi võimalik taolisi ettevõtmisi korraldada.

Kontsertide ja ürituste puhul on Veski enda sõnul alati võtnud puhkust või palgata puhkust paindlikult, vastavalt vajadusele.
“Nii aktiivne kontserttegevus kui ka mitmete vabariiklike nõukogude ja liitude töös osalemine annab olulist informatsiooni vabariigi kultuurimaastikul ja loomemajanduses toimuvast ning aitab seada plaane Kultuurivara juhina,” kinnitas Veski kes kuulub näiteks Eesti Jazzi liitu, Eesti Festivalide liitu ja Eesti Interpreetide Liitu.

Tema sõnul eeldab Kultuurivara asjaajamine Tallinnas tihedat läbikäimist samade inimestega.
“Minu tööaeg on limiteerimata, olen väljas ka nädalavahetustel ja õhtutundidel, taotlemata lisatasu, teisiti seda tööd ette ei kujutakski,” vastas populaarse festivali Ju Jääb peakorraldaja linnavolinike küsimusele tööaja korralduse kohta.

Print Friendly, PDF & Email