Kullateradest ja Põltsamaal peetud suveseminarist

Kullaterad – kes need veel on? 22. märtsil 2003. aastal moodustati ERRS-i (Eesti rahvamuusika- ja rahvatantsuselts) juurde eakamate tantsujuhtide klubi, mis sai nimeks Kullaterad. Klubi tegevuse eesmärk on rahvakultuuripärandi jäädvustamine ja oma tegevuse kaudu kaasaaitamine rahvatantsu parema maine loomisel ja propageerimisel. Valiti 7-liikmeline klubi eestseisus, mille esimeheks sai tunnustatud tantsujuht Ilma Adamson.

Tänaseks oleme koos käinud juba viis aastat – sünnipäevapeo ja suveseminari pidasime sel aastal Põltsamaal 15.–17. augustil.
Igal aastal kolmekuningapäeval saame kokku Tallinna Matkamajas, teine kokkusaamine on mitmetel suvistel üritustel.

Millega kullaterad tegelevad? Suurimaks tööks on olnud ajalooliste materjalide kogumine (isiklikud elutöö kokkuvõtted, linnade ja maakondade rahvatantsupeod jne). Selle töö tulemusena on valminud esimene põhjalik ülevaade Eesti tantsupidudest läbi aegade. Käsikiri on üle antud kirjastusele Varrak ja raamat “75 aastat Eesti tantsupidusid” ilmub mais 2009. Raamatut saab ette tellida 31. oktoobrini.

On organiseeritud teenekate tantsujuhtide Ullo Toomi (100 ja 104), Heino Aassalu (75), Linda Raus (80) jt sünniaastapäevade tähistamist, maakondade ja linnade teenekate tantsujuhtide mälestuste jäädvustamist. Teenekate tantsujuhtide tantsumälestusi salvestatakse CD-le.

Päevad Põltsamaal olid töised

16. august oli ümarlaua ja uute eesmärkide päev. Mõttevahetus keerles selle ümber, kuidas ära kasutada praeguste kogenud tantsujuhtide potentsiaali tuleviku tarvis.

Kuulasime ära ettekanded “Rahvatants identiteedi kandjana võõrvõimu ajal” (Ilma Adamson), “Mis ühendab rahvapärimuslikku ja lavatantsu” (Henn Tiivel ja Aveli Asper), “Tantsuõpetaja kui võtmefiguur eesti traditsioonide hoidmisel” (Kalev Järvela). Hiljem toimus väitlus teemal “Sillaehitamine noorte ja kogenud tantsujuhtide vahel”.

Õhtuti vaatasime filme Ilmar Mossist, Helju Mikkelist, Ilma Adamsonist, Henn Tiivelist, Niina Raadikust jne.
Meeldivat vaheldust töömeeleolule tõid Põltsamaa kultuurikeskuse rahvatantsijad ja rahvamuusikud.

17. august oli ekskursioonide päev. Külastasime Põltsamaa ilusaimat koduaeda, Ants Paju rajatud sõpruseparki, rosaariumi, veinikeldrit. Tutvusime Põltsamaa ajalooga. Põltsamaa jõgi on imekaunis! Hargneb paljudeks jõekesteks, mis siis jälle ühinevad. Üle veelintide on 16 silda ja sillakest ja mitmeid roosiaedu.

Koju jõudsime puhanult, meeldivate mälestustega kaunist Põltsamaast ja sõbralikest kultuuritöötajatest. Ja mis peamine – ka mõned uued ideed ja mõtted hakkasid vanas peas liikuma!

Annika Iin
üks kullateradest

Print Friendly, PDF & Email