Lihtne küsimus

Miks Kuressaare tänavate remont, mis hetkel käimas on, nii kaua kestab?
Kui tööjõuga kitsas, miks siis mitu objekti korraga ette võetakse – Pihtla tee, Lossi tn, Roomassare tee, Roomaassare-Marientali rist? Näiteks Lossi tn on iga päev pikki perioode, kus mingit tegevust ei toimu. Ja alates kl 16st ei toimu seal ükski päev midagi. Marientali ristil ei ole tihti ühtki töömeest.

Vastab Kuressaare abilinnapea Kalle Koov

Kuressaare Linnavalitsuse tellimusel hakkab teede-tänavate taastusremont selleks suveks lõppema, jäänud on veel lahendada Piiri tänava remondiga seonduv.

Samas, see, mis linna peal toimub, toimub pikemaajaliste plaanide kohaselt ning need on järgmised:
1. Kuressaare linna vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd (Aia; Rohu; Pihtla tee; jne – terve sulgemiste nimekiri ja ajakava on linna kodulehel) ja seda tööd koordineerib AS Kuressaare Veevärk, tööde lõpetamine 2009. a II poolaastal;
2. Kuressaare linna ringtee (Roomassaare tee; Marientali ja Pihtla tee nurk; jne) remondist on korduvalt kirjutatud ja teavitatud ning seda riigimaanteed remondib Saarte Teedevalitsuse tellimusel AS Teede Rev-2 ja tööde lõpetamise tähtaeg – 15.november;
3. Lossi tn kõrgendatud ülekäiguraja ehitas linna tellimusel OÜ Klotoid, töö lõpetatud.

Ei oskaks kommenteerida lugeja küsimust tööjõu ja tööaja ratsionaalse kasutamise osas, seda peaksite küsima Töövõtjatelt.
Lõpetuseks ütleksin, et on tore, et ühes linnas nii palju korraga tehakse!
Sest linnas, kus ei toimetata, tavaliselt ei soovita ka elada!

Samas möönan, et elanikele see ehitusperiood transpordikorralduslikult teatud ebamugavusi põhjustab, kuid seda suurem peaks olema heameel kordasaavast ja ohutumast ringteest ühes tänavaristidega. Kannatagem see ebamugavus siis ära!

Print Friendly, PDF & Email