Maavalitsus pakub valdadele ühise bussiettevõtte loomist (3)

Eile Saare maavalitsuses toimunud ühistranspordialasel nõupidamisel tegi maavanem kohalike omavalitsuste esindajatele ettepaneku moodustada maakonnasisese reisijateveo paremaks korraldamiseks ühistranspordikeskus ning omavalitsuste ühine bussifirma.

Maavanem Toomas Kasemaa ütles Oma Saarele, et praegu tegelevad maakonnasisese ühistranspordi korraldamisega maavalitsus ja teatud määral ka kohalikud omavalitsused.

“Kui aga riik koos omavalitsustega asutaks piirkondliku ühistranspordikeskuse,” rääkis Kasemaa, “võimaldaks see kindlasti senisest paremini võtta reisijateveo korraldamisel arvesse meie piirkondlikke iseärasusi ja kogu ühistransporti otstarbekamalt korraldada.”
Kasemaa sõnul on praegu kehtivas ühistranspordiseaduses olemas säte, mis võimaldab piirkondliku ühistranspordikeskuse loomist.
“Minule teadaolevatel andmetel tegutsevad säärased keskused näiteks juba Harju- ja Järvamaal,” lausus maavanem.

Kuna aga ühistranspordiseaduses on säte, mis keelab piirkondlikul ühistranspordikeskusel vedaja funktsioonide täitmise, siis tegi maavalitsus eilsel nõupidamisel valdadele veel ka ettepaneku moodustada üheskoos spetsiaalne äriühing, mille ülesandeks oleks reisijateveo teenuse osutamine.

“Kõnealuse äriühingu pluss on, et tema majandustegevus oleks täielikult maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste kontrolli all,” selgitas Toomas Kasemaa. “Miinuseks on aga asjaolu, et säärase äriühingu loomine nõuab suurt ressurssi ja pealegi vähendaks see maakonnasiseselt ettevõtluse aktiivsust ühistransporditeenuse osutamise turul.”

Küsimusele, kuidas Saare maakonna omavalitsusjuhid maavanema tehtud ettepanekutesse suhtusid, vastas Kasemaa: “Tänasel (s.o eilsel – toim) nõupidamisel nad erilist vaimustust küll välja ei näidanud. Kuid eks nad võtavad nüüd aja maha, kaaluvad meie ettepanekuid ja juba septembrikuus tuleme sama teema juurde kindlasti tagasi.”

Mis on ühistranspordikeskus?

Ühistranspordiseadusese mõistes on piirkondliku ühistranspordikeskuse ülesanne on tagada elanikele keskuse asutajate ettenähtud tegevuspiirkonnas, selle territooriumi haldusjaotusest sõltumata, soodsamad ja majanduslikult tõhusamad ühistransporditeenused, mille aluseks on ühtne liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem. Piirkondlik ühistranspordikeskus ei või täita vedaja funktsioone.

Print Friendly, PDF & Email