Pileti hind võib kallineda aastaga üle kahe korra (2)

Pileti hind võib kallineda aastaga üle kahe korra

KAHJUM TIKSUB: AS-i Harjumaa Liinid 2008. aasta esimese poolaasta kahjum Kuressaare linnaliinidelt oli ligi 184 000 krooni.

Kuressaare linnaliinibussides tuleb üksikpileti eest maksta aasta pärast 15 krooni ehk praegusest enam kui kaks korda rohkem, kui linnavalitsus maavalitsuse ja Harjumaa Liinide pakutud hinnatõusugraafikuga lepib.

Eile Kuressaare linnavalitsusele saadetud kirjas märgib maavanem Toomas Kasemaa, et vastavalt Harjumaa Liinide juba juulikuus esitatud taotlusele ei jää kahjumi teenimise lõpetamiseks muud üle kui hinda tõsta.
Etapiviisiline hinnatõus saaks maavalitsuse pakkumise järgi alguse juba 15. septembrist, mil praegu seitse krooni maksva üksikpileti eest hakataks küsima 12 krooni. Kuuekroonise sooduspileti hind kasvaks kümne kroonini, kuukaardil 180-lt 200-le ja õpilase kuupiletil 150 kroonilt 170-le.

Hinnatõus kaks korda

1. jaanuarist 2009 kasvaks piletihinnad veelgi: üksikpileti hind tõuseks 13 kroonile, sooduspiletil 11-le, kuukaardil 220-le ja õpilase kuupiletil 180 kroonile.

Kolmas hinnatõus terendaks plaani järgi ees 1. aprillist 2009 ja neljanda etapina 1. juulist 2009. Siis maksaks üksikpilet 15 krooni, sooduspilet 13, kuukaart 230 ja õpilase kuupilet 190 krooni.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus kordas Oma Saarele hinnatõusuplaani kommenteerides oma varasemat ütlust, et kahekordse hinnatõusu puhul peaks ka uus kvaliteet sõna otseses mõttes kohe silma torkama. “Bensiini hind pole ju kahekordistunud,” osutas linnapea Tiidus.

Urve Tiidus sõnas, et linna huvi on, et ühistransport linnas toimiks ja areneks. “Kui kütuse hinnatõusust tingitud piletihinna tõus on vältimatu, siis peab see ikkagi olema mõistlik, läbipaistev ja kõigile üheselt arusaadavalt läbi kalkuleeritud. Saame kaasa rääkida kui asjast huvitatud pool, kuid mitte lepingupartner,” rääkis linnapea.

Toomas Kasemaa sõnul puudutab piletihinna suurem tõus üksikpiletiga sõitjaid (aasta pärast võrreldes praegusega +114,3 %). Kuupileti ja õpilaste kaardi hinnatõus on tunduvalt väiksem ehk 27–28%.

Mõjutab tarbijat

“Taoline ebaproportsionaalne piletihinna tõus on suunatud peale tulude suurendamise ka tarbija käitumise mõjutamisele,” tähendas Kasemaa linnavalitsusele saadetud kirjas.

Maavanema hinnangul suurendab selline hinnatõus püsivalt sõitvate inimeste osakaalu. Sest kui praegu võidab kuukaardi ostmisel iga inimene, kes sõidab bussiga rohkem kui 16 korda kuus, siis edaspidi saab kuukaardi puhul soodsamalt sõita inimene, kes sõidab vähemalt 14 korda kuus.

“Üksikpileteid ostavad eelkõige Kuressaaret külastavad inimesed, seega peaks järsk üksikpiletite hinnatõus linnaelanikele vähem mõju avaldama,” leiab Toomas Kasemaa.

Ainsa võimalusena piletihinna tõusust hoidumiseks näeb maavalitsus linnavalitsuse makstava dotatsiooni suurendamist. Piletihindade säilitamiseks senisel tasemel peaks linn maksma Harjumaa Liinidele täiendavalt üle 30 000 krooni kuus.

Print Friendly, PDF & Email