Angla Tuulikumägi sai 232 441 krooni toetust

MTÜ Angla Tuulikumägi sai ettevõtluse arendamise sihtasutuselt 232 441 krooni, et korraldada Karja põllumajandus- ja pärandikultuurikeskuse teostatavus-tasuvusanalüüs, tellida eksperthinnangud, välja töötada turundusstrateegia ja koostada muinsuskaitse aluste objektide puhul vajalikud eritingimused.

MTÜ Angla Tuulikumägi juhataja Alver Sagur ütles, et EAS-i toetuse abil koostatakse tuulikute restaureerimise ja ehituse eritingimused, mis on muinsuskaitse all olevate objektide puhul vajalikud. Samuti rahastatakse saadud toetuse abil Angla tuulikute tasuvusanalüüsi, mis on küll juba läbi viidud, kuid tulemused pole veel lõplikult aruandeks kokku pandud. Samuti on veel koostamisel Angla tuulikute turundusstrateegia. “See tuleb esitada EAS-ile ja selle koostavad Katrin Sagur ja Tuuli Pärtel,” märkis Alver Sagur.

Sagur mainis, et järgmiseks esitatakse kuu lõpus projektitaotlus tuulikute valmis ehitamiseks. “Selle alla käib ka parkla väljaehitamine, puurkaevu valmistamine ja kompleksi elektriga varustamine,” selgitas Sagur. “Taotletav summa on aga veel kokku arvutamata,” lisas ta.

Print Friendly, PDF & Email