TÜ Narva kolledž kohtus TTÜ Kuressaare kolledžiga

Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledžis käisid eile külas Tartu ülikooli Narva kolledži töötajad, kes tutvusid siinsete tegemistega ning arutasid kahe kooli sarnaseid probleeme.

Üks küsimus, mis koolide kohtumisel kerkis, oli Eesti tasakaalustatud arengu küsimus, kuidas saaks riiklike meetmetega toetada regioonide ponnistusi, et kõik ei koonduks Tallinna ümber.

Selles suhtes sooviksid mõlemad koolid oma regiooni arendamiseks kaasa rääkida ning asjasse puutuvaid osapooli kokku viia.

Teine teema, mis üles kerkis, oli mure sisseastumise pärast. Kuigi üldhariduskoolide lõpetajate hulk ei ole sel aastal oluliselt väiksem kui varem, on tänavu märgatavalt vähem sisseastujaid kõrgkoolidesse, mis äärealadel avaldub eriti teravalt.

Ühtlasi uurisid TÜ Narva kolledži töötajad, mis plaanid on Kuressaares väikelaevaehituse erialaga ning kuidas võiks selles vallas koostööd teha.

Print Friendly, PDF & Email