Politsei tugevdab kontrolli alaealiste jalgratturite üle (5)

Politsei tugevdab kontrolli alaealiste jalgratturite üle

TÄHELEPANU LASTELE: Need lapsed vaevalt et liikluseeskirja vastu eksivad, sest on seadusesätted selgeks õppinud ja eksami sooritanud.

Seoses kooliaasta algusega tugevdab politsei liikluskontrolli nii Kuressaare linnas kui ka kogu maakonnas, kusjuures erilise tähelepanu alla võetakse alaealised jalgratturid.

Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissar Aare Allik ütles, et politsei on iga kord enne kooliaasta algust, mil meie tänavatel ja teedel liigub suvekuudega võrreldes taas enam lapsi, liiklusalast järelevalvet tugevdanud.

“Seekord võtame muude probleemide kõrval erilise tähelepanu alla jalgratturid,” rääkis ta. “Kuna aasta-aastalt on liiklusõnnetusi selle liiklejategrupiga aina rohkem.”

Alliku sõnul peaksid nii lapsevanemad kui ka alaealised rattasõitjad ise teadma, et sõiduteel tohib liigelda vaid jalgrattur, kel vanust vähemalt 10 aastat. “10–15-aastasel jalgratturil peab kaasas olema sõiduvõtete tundmist tõendav tunnistus,” tsiteeris politsei vanemkomissar liikluseeskirja.

Jalgrattasõidu võtete tundmist tõendavat dokumenti väljastab kool ja seda loomulikult pärast vastavat teadmiste kontrolli. Mis puudutab võimalike õigusrikkujate karistamist, siis selle kohta märkis Allik, et siin püüab politsei käituda paindlikult.

“Eelkõige peame oluliseks ennetustööd,” selgitas ta. “Seepärast informeerime õigusrikkumisest kõigepealt lapsevanemaid, võimalik, et kutsume alaealise õigusrikkuja koos vanematega politseisse vestlusele ja seejärel otsustame, milline karistus ja kas üldse karistust süüdlasele määrata, teinekord piisab vaid vestlusest.”

Loe ka juhtkirja lk 5

Liikluseeskiri:
§ 229. Mopeedijuht peab olema vähemalt 14-aastane, jalgrattur sõiduteel sõites vähemalt 10 aastat vana.
Õuealal jalgratturi vanuse alammäär ei kehti.
§ 231. Mopeedijuhil ja tema sõiduki sõitjal peab olema peas kaitsekiiver.
§ 232. Jalgrattal peab olema:
1) töökorras pidur ja signaalkell;
2) vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane helkur;
3) pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli või viimast asendav punane helkur.

Liiklusseadus:
§ 7436. Liiklusnõuete rikkumine jalakäija või muu liikleja poolt
(1) Jalakäija, jalgratturi, loomveokijuhi, sõitja või mopeedijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut.
(2) Sama teo eest:
1) kui see on toime pandud joobeseisundis;
2) kui sellega on tekitatud inimesele ettevaatamatusest tervisekahjustus või
3) kui sellega on tekitatud varaline kahju või liiklusoht, – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Üks trahviühik=60 krooni

Print Friendly, PDF & Email