Kuressaare Gümnaasium 30

Kuressaare Gümnaasium 30

KG esimene direktor Kusti Kokk kooli avamisel 1978. septembris.

4. novembril 1976 pandi nurgakivi uuele koolihoonele Kuressaares, Nooruse tänaval.
Kingissepa 2. Keskkool asutati ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 293 21. juunil 1978.
28. juunil 1980 muudeti kooli nime – uueks nimeks sai A. Mui nim Kingissepa 2. Keskkool.
14. juunil 1990. a muutsid Saare maavolikogu ja Kuressaare linnavolikogu kooli nime Kuressaare 2. Keskkooliks.
Kuressaare linnavalitsuse määrusega 7. märtsist 1994. a sai kooli nimeks Kuressaare Gümnaasium.
Direktorid: 1978–1987 Kusti Kokk, al 1987 Toomas Takkis.

Õpilaste hulgalt on KG 2008. a Eesti üldhariduskoolidest 5. kohal.

2008. a töötab KG-s 91 õpetajat, sihtasutuses 51 töötajat.
Gümnaasiumi lõpetanuid kokku: 3271.
2008. a juunis lõpetas gümnaasiumi Eesti suurim lend – 189 lõpetajat (6 paralleeli), ka 2009. a lõpetav 31. lend on Eesti suurim.

Olulisi sündmusi aastatest 2003–2008

Kooli remont 2005–2008, maksumusega enam kui 40 miljonit krooni.
KG Peeglisaali avamine.
KG talveaia avamine.
KG huvikooli Inspira loomine. Inspiras tegutsevad muusika-, tantsu- ja spordi-, käsitöö- ja kunsti-, pärimusmuusika- ning noorsootööosakond, arvestust peetakse ainulaadses elektroonilises ringipäevikus.
KG galakontserdid, muusikaõpetajad on välja andnud kooli parimate muusikute 2 CD-d.
KG uued ametikohad: kaplan, füsioterapeut, sotsiaalpedagoog, projektijuht.
KG-Tiigrihüppe maakondlik koolituskeskus, preemiad innovaatiliste lahenduste konkurssidelt,
üleminek e-koolile,
uued seadmed poiste ja tütarlaste käsitööklassides Tikitiigri ja Tehnotiigri programmis, elektrooniline arvestus raamatukogus.
Pika ja avatud menüüga imeilus söökla, kus arveldatakse magnetkaardiga.
Õpetajad on saanud auhindu infotehnoloogia alastelt konkurssidelt: “IKT vahendid ainetunnis”, “Õppimislood”, “Projektipaun”, “Innovaatiline õppetund”, “HotPotatoes testid”, “eTwinning”, Euroopa Kevadpäev jpt.
E-õppe keskkondade (VIKO, Moodle) rakendamine õppetöös, e-kursused gümnasistidele.
Õpilastel on võimalik valida valikkursusi 8 erinevast õppesuunast. 2003/04 avati riigikaitse õppesuund, 2008. a saavad 10. klassid golfiõpetust.
Õpiabi pakuvad ÕNN-e (Õpiabi ja Nõustamise Nõukogu) tuba ja pikapäevarühm.
Koolieelikute ettevalmistusega tegeleb AB-kool, lapsevanematele on mõeldud KG seeniorkool.
Traditsiooniks on saanud 8. klasside suusalaagrid Lõuna-Eestis.
Koostöös TTÜ ja TTÜ Kuressaare kolledžiga korraldatakse õpilastele tehnoloogialaagreid, Teadusmaa töögrupp korraldab kohtumisi teadlastega ja õpilaste uurimuslikku tegevust.
10. klassid korraldavad vabariigi aastapäeva balli.
KG võrkpallivõistkond osales rahvusvahelise koolispordiliidu maailmameistrivõistlustel võrkpallis 2006. a Horvaatias ja 2008. a Sardiinias.
Jätkub osalemine rahvusvahelistes programmides ja projektides Arion, Euroopa noored, Comenius, Leonardo, Calibrate, Euroopa Kevadpäev, Nordplus, Gruusia Hirvehüpe, Europe@t_School jt.
Esimene maailmameistritiitel õpilasele – 2007. a Rait Sagor jõutõstmises.
Esimene vilistlane Riigikogus – 2006. a Indrek Saar.
Direktor Toomas Takkis – 2007. a aasta haridusjuht.
KG koolituskeskuse Osilia tegevustulu oli 2007. a üle 1 miljoni krooni, koostöös Tartu ülikooli majandusteaduskonnaga algas Osilias juba kolmas magistriõppe programm (ärikorralduse magistriõpe organisatsioonikäitumise erialal).
KG SA laekuv projektitulu on kolmekordistunud: 2003. a 123 524 kr, 2007. a 969 080 kr.
12. klasside lõpuaktused spordihoones.
6 kümnendat klassi (30. ja 31. lend), 3 esimest klassi (2008/09).
Algatati kooli muuseumi loomine.
Otsustati linna uue staadioni rajamine KG juurde.

Print Friendly, PDF & Email