Kas võimuta vald? (2)

Kas võimuta vald?

 

Järjest rohkem koguneb pilvi teema ümber, kas ikka peavad need vallad olema nii väikesed, et mitte keegi ei märka, kuidas seal toimetatakse. Kahtluse alla on sattunud ühe väikese valla volikogu juriidiline staatus.

Seadus ütleb üheselt, et kui kahe kuu jooksul ei ole suudetud vallavanemat või linnapead valida, on volikogu tegutsemisvõimetu ja liikmed peavad oma kohad loovutama asendusliikmetele.

Kas kohusetäitja on ikka vallavanem? Seadus ei ütle muud kui et vallavanem peab olema valitud kahe kuu jooksul. Seaduses pole kirjas, et ka vallavanema kt ajab asja ära.

Küll aga on seaduses kirjas see, et maavanem teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. See teema vajab nüüd tõesti juriidilist analüüsi. Seadus peab olema kõigile üheselt tõlgendatav, siin ei aita vabandus, et me arvasime, et kohusetäitja on sama mis vallavanem.

Kurb on seejuures asjaolu, et valdade taastamise ajast arvates otsib vald juba 10. vallavanemat, enamik neist jõudis ametis olla vaid mõned kuud. Miks nad ametist lahkuvad ja valla maha jätavad? Ometi peaks auväärt amet olema.

Kui äkki selgub, et volikogu peabki laiali minema, aga asendusliikmeid ei ole niipalju, kui seadus nõuab, mis siis saab? Kuidas lastakse sellisel olukorral üldse tekkida?

Print Friendly, PDF & Email