Salme koolil lootus suurele rahaabile

Salme vald võib rahvusvahelise programmi kaudu saada valla hariduselu arendamiseks kuni kolm miljonit eurot ehk 47 miljonit Eesti krooni, millele lisandub valla omaosalus.

“Eesmärk on muuta Salme põhikooli õppetingimused võimalikult heaks ja tõsta kooli konkurentsivõimet,” rääkis Oma Saarele Salme põhikooli majandusala juhataja Ivi Saar.

Projekt, mille kogumaksumus on 12 miljonit eurot ja kus Salme valla kõrval osalevad ka partnerid Lätist ja Leedust, koosneb kahest osast: lisaks õppebaasi kordategemisele näeb projekt ette vahendeid majanduskoolituseks ja õppekavade koostamiseks, mille tarvis kaasatakse Tallinna ülikool.

Ivi Saare sõnul on projekti eesmärgiks elanikkonna paiksemaks muutmine, et inimesed ei rändaks välja, vaid leiaksid rakendust kodukohas. Kuna Salme vallas on arenenud puidutöötlemine, siis peab vald mõttekaks uuendada projektirahast poiste tööõpetusklassi.

Samuti on plaanis vahetada välja kooli ventilatsioon ja ehitada võimaluse korral võimla ja põhihoone vahelisele koridorile peale teine korrus kooliraamatukogu ja arvutiklassi tarvis. Osa projektiraha läheb Salme lasteaia remondiks.

Ivi Saar märkis, et päris kindel Salme valla liitumine projektiga veel pole. 5. septembriks soovib rahvusvahelist programmi juhtiv Läti osapool Salme vallalt andmeid taotletava summa kohta, mille tarvis laseb vald koostada hinnapakkumised.

Ivi Saar ütles, et Salme vald sattus projekti osapooleks tänu Leisi valla sidemetele.

Print Friendly, PDF & Email