Nobenäppa oodetse pähkikotta õmblema

Nobenäppa oodetse pähkikotta õmblema

 

Tavalisele maainimesele oo sellevoastase heinategemise võimalikkuse kõrvas veel üks mure – kuidas tuhlid põllalt kätte soab.

Tavaline maainimene oo juba nagu eraldi inimliik, kut mõtelda. Eriti, kut loed internetist igat sorti kommentaare igat sorti lugudele. Soab ju aru, kis elab suht tegevusetult kuskil suures linnas paneelmajas ning pritsib seetõttu omast mahlast igas suunas sappi, nimetades seda “asjadega kurssis olemiseks ja peaga mõtlemiseks”. Et inimene oo loodusega algselt üheks loodud, soab aru, voadates tavalise maainimese tegemisi ja mõtlemisi. Muidugid oo iga inimene teesest teistmoodi, aga kut võtta laiemaste, siis võib üldistusi tiha küll. Voadake ise!

Laupasel Küünikontserdil laulis Chalice korralikult oma loomet ja laul “Minu inimesed” mõjus just täpselt nii nagu pidi. Ometi jähi kogu õhtast voatajatele natusse sant maik suhu. Kut korraldaja olli andnud omast parima, siis esinejate poole pealt olli tunda suhtumise praaki. Esinejatest jähi tunne, et nad ollid Muhu saart omale ette kujutan nagu mingit sorti aborigeenide elupaika. Et mis sa sõukstele maarottidele tuled oma kaunist kuntsi müüma! Soare inimene oo muidugid pehme loomuga ja eks igaüks katsus aru soaja, mis siis tegelikult juhtus. Chalice olli haige, Annaliisa Uusmaa laulis muidu vähe… Loodame, et Küünikontsert kut üks Muhu omanäolisemaid igasuiseid muusikaelamusi es kaotan omad head hingust ja tublil korraldajal jägub võhma uieste midagid ette võtta.

Laupa, 23. augustil plaanitse Muhu muuseumis meisterda pähkikotta. Sellevoastane sui ehk oo just sõuke oln, kut vana muhu Pähkikoti laulu sihes öetud:

Küll raske väljas oli sui
mis sagedasti räägit sai,
et jõulud oma lustiga
peavad selle ära tasuma.
Tüdrik oli enne heina
õmmeld kotil vaheseina
Siis heinaajal teine taas
sai juba korjat pähkid täis.

Tiivulised pähkid oo nee, mis nägavad pähki moodi välja, aga süüa ep aita – sihest tühad teesed ja ep tule tupest välja. Vanasti õmblesid tüdrikud pähiste jaoks kotid, misel vahesein vahel – ühte tasku pandi kenad pähkid ja teise tiivulised. Jõulute aegas jagati nee poistele – kis es meeldi, sai tiivulised, meelepärane sai õiged. Laulu sihes läheb tüdriku käsi kogemata valese sahkli ja armastat noormees soab kogemata tiivulised pähkid.

Nobenäppa oodetse muuseumi laupa kellu 17 – 19, et siis jõvab enna Vanatoa Väikeste lõõtspillide ühingu kontserti omad kotid jõuluks pähiste tarvis valmis õmmelda. Võtke kottu seltsi vanu kangud ja paelu või lõnga ning koa niidid ja nõelad. Et anname seltsis jälle esivanamate asjadele uie elu, moodsama sõnaga – tegeleme taaskasutusega. Kott tehasseg vaheseinaga nagu muhu pähkikoti-laulu sihes. Nõnnaütelda “tiivulisi” pähkid oo juba võimalik metsast korjata.

Muinastulede öö oo Koguvas tulemas 30. augustil kellu 20. Rahva meeleolu tegavad pillilugudega lõbusamaks Luule Tarvis, Toimi Tamm ja Gert Simso. Tantsa õppevad ja aitavad jalga keeruta mõned Ätse memmed ja mõni paar nooremate tantsijate segarühmast. Jagatse koa kooslaulmise sõnu ja võetse viisijupp seltsis üles.

Neljapäe, see oo tegelikult juba täna, näidetse Hellamaa külakeskuses algusega kellu 19 1927. voastal valmin ja paerguseks digitaalselt taastat vana tummfilmi “Noored kotkad”. Filmi oo oodetud vaatama kõik huvilised.
Olge eetsi munuksed oma vabariigi taasiseisvumise nädalil!

Print Friendly, PDF & Email