Omavalitsustegelased ja teadlased ühe laua taga

Omavalitsustegelased ja teadlased ühe laua taga

OMAVALITSUSTE KOOSTÖÖPARTNERID: Haldusjurist Sulev Lääne (vasakul), professorid Erik-Juhan Truuväli ja Sulev Mäeltsemees ning Ulf Johanson Rootsist.

Eile toimus Saare maavalitsuse saalis omavalitsusjuhtide kohtumine MTÜ Polis liikmetega. Polis toetub oma tegevuses memorandumile, mille eesmärgiks on arendada koostööd nendega, kes väärtustavad isiku õiguste ja vabaduste kaitset, õigusriigi põhimõtteid, avalikkuse teavitamist riigi, kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori tegevusest. Arendatakse tasakaalustatud avalikku diskussiooni, milline meie elukorraldus peaks olema.

Nõupidamisel olid kõik arutlusel olevad teemad kantud riigi ja omavalitsuste koostöö arendamise vajadusest. Arutati, mida me halduskorralduse muutmisega taotleme ja kuhu jõuda tahame.

Toodi näiteid riigi jõupoliitikast suhetes omavalitsustega, olgu tegemist siis investeerimisrahade kadumise või ühistranspordi kokkutõmbamisega. Ettekannetega esinesid Sulev Lääne haldusjuristide ühendusest, professorid Erik-Juhan Truuväli ja Sulev Mäeltsemees, Kurmet Müürsepp Eesti maaomavalitsuste liidust, Ants Liimets valla- ja linnasekretäride seltsist, Jaan Lõõnik omavalitsusliitude ühendusest, Jüri Roos Eesti regionaalse ja kohaliku arengu sihtasutusest ja Ulf Johanson Rootsist. Mure oli ühine: halduskorraldus vajab muutmist, aga eelnevalt tuleb teadlastel ja omavalitsustegelastel tõsist eeltööd teha.

Pikemalt loe teemast Oma Saarest järgmisel nädalal.

Print Friendly, PDF & Email