Kohus karistas laamendajaid

Kohus karistas laamendajaid

 

Esmaspäeval mõistis kohus tingimisi vanglakaristuse kolmele noorele mehele, kes veebruaris murdsid Lümandas sisse võõrasse korterisse, peksid läbi seal olnud alaealised poisid ning tekitasid lõhkumise ja laamendamisega umbes 10 000 krooni suuruse kahju.

Selle aasta 17. veebruari õhtul sõitis kolm noormeest Kärlale, kus neile üks tütarlaps kurtis, et talle helistavad pidevalt mingid Lümanda poisid ega jäta teda rahule. Tüdruku mure ära kuulanud Andres, Daavi ja Keit soovitasid Lümanda poistel mitte enam helistada, aga see ei mõjunud.

Noored mehed ei teadnud vist, et õigusrikkumiste tuvastamiseks ja karistuse määramiseks on olemas õiguskaitseorganid. Nad otsustasid omakohtu kasuks ning sõitsid kolmekesi Lümandasse.

Murdsid korterisse sisse

Andres hoidis korteri ukselinki all ja Keit lõi jalaga vastu ust, kuni see lõpuks lahti paiskus. Seejärel tungiti korterisse, kus viibisid kolm alaealist poissi, kes olidki Kärla tüdrukule helistanud. Ühel oli enesekaitseks käes nuga.
Sissetunginud Daavi viskus nuga hoidnud poisile peale, peksis teda rüseluse käigus ning sai terariista enda valdusse. Ka teised mehed tungisid poistele kallale, lüües neid rusikate ja jalgadega. Peksmisega tekitati kõigile kolmele alaealisele kehavigastusi. Lisaks sai laamendamise käigus rikutud põrand, sein ning lõhutud kardinapuu ja kodukino.

Ülalpool kirjeldatud kuriteos süüdistatuna olid möödunud neljapäeval kohtu all varem neli korda kriminaalkorras ja seitsmel korral väärtegude eest karistatud Andres Adamson, seni karistamata Daavi Sonšain ja neljal korral väärtegude eest karistatud Keit Maidsaar.

Möödunud ligi poole aasta jooksul ei ole mehed korteri perenaisega kordagi ühendust võtnud.
“Kas siis, kui oleksin oma väikese lapsega tol õhtul kodus olnud, oleksime ka meie peksa saanud?” küsis süüalustelt kohtus naine, kes veebruaris koju tulles leidis eest segipekstud korteri ja läbitümitatud pojad. “Ma ei tea, et oleksin teile kunagi midagi halba teinud,” jätkas kannatanu, kelle noorem laps kardab siiani pimedust ega julge üksi koju tulla.

Kurjategija ei olnud kahjunõude suurusega nõus

Andres ei tahtnud kohtus nõustuda kahjunõude (11 816 krooni) suurusega. “Kas nii ongi, et tema ütleb ja meie peame maksma,” imestas ta, rõhutades, et selle sündmuse pärast ei ole ta saanud pool aastat korralikult tööl käia.
“Kas siis mina olen selles süüdi?” imestas kannatanu omakorda, lisades, et keegi ei keela ju inimesel korralik olemast, et saaks tööl käia.

“Ma ei ole poole aasta jooksul ka ühtegi vabandavat sõna kuulnud,” märkis kannatanu, kelle äsjaremonditud korter veebruaris laastati ja kes oli sunnitud uuesti remonti tegema.

Prokurör nõudis kõigile kolmele mehele kohtus vangistuslikku karistust tingimisi kohaldatud katseajaga, mil nad on allutatud käitumiskontrollile.
Daavi ja Keiti kaitsjad palusid meestele rahalisi karistusi, tuues põhjuseks, et mõlemad on varem kriminaalkorras karistamata.

Kõik kolm meest tunnistasid ennast kohtus süüdi ja palusid vabandust ka kannatanult.

Esmaspäeval mõistis kohus Keit Maidsaarele ühe aasta pikkuse vangistuse tingimisi 18-kuulise katseajaga, Daavi Sonšainile kümne kuu pikkuse vangistuse tingimisi 18-kuulise katseajaga ning Andres Adamsonile üheaastase vangistuse tingimisi kaheaastase katseajaga. Kohus ei pidanud võimalikuks määrata rahalist karistust, sest kuritegu oli raske.

Lisaks sellele tuleb meestel tasuda menetluskulud ning õigusabiga seonduvad kulud. Kannatanule tekitatud kahju osas palus kohus meestel kannatanuga kokkuleppele jõuda ja kui nad kahju vabatahtlikult ei hüvita, on kannatanul võimalik see sisse nõuda tsiviilhagi korras.

Kõigil kolmel süüdimõistetul on seitsme päeva jooksul õigus otsus edasi kaevata. Seaduse järgi ei ole keegi süüdi enne, kui süüdimõistev kohtuotsus on tema kohta jõustunud.

Print Friendly, PDF & Email