Staadion kõigile (1)

Staadion kõigile

 

Linn kavandab suurejoonelise staadioni ehitust, mis oleks ühtlasi ka maakonna esindusstaadion. Nagu iga tõsise asja puhul algab kära varem, kui otsusteni jõutud on. Veesogajaid leidub alati.

Ühegi sellise suure objekti kavandamisel ei saa enne detailplaneeringu kehtestamist keegi öelda, et asi on otsustatud. Kehtestada, seega otsustada saab vaid volikogu. Miks räägitakse siis juba, et asi on otsustatud? Järelikult arvatakse, et mingid kokkulepped on kusagil olemas.

Planeerimisprotsess on avalik ning kõik poolt- ja vastuargumendid on täna teadmata. Sellepärast ei saagi mingeid salajasi kokkuleppeid olemas olla. Vastasel juhul kaotaks detailplaneering mõtte.

Staadion tuhandele igapäevatarbijale on ikka uhke küll. Aga kas maakonna esindusstaadioni ikka võimaldataks koolilastel iga päev kasutada? Ka see teema tuleb läbi arutada.

Jääb loota, et sünnib üks tore kokkulepe ja maakond saab oma esindusstaadioni. Ilma suuremate sünnivaludeta. Seda tagab vaid avalik tegutsemine, ei muud.

Print Friendly, PDF & Email