Kõik ametnikud ei taha esitada majanduslike huvide deklaratsiooni (2)

Kõik ametnikud ei taha esitada majanduslike huvide deklaratsiooni

KOHUSTUS: Volikogusse kandideerides saavad vallavolinikud kohustuse esitada ka majanduslike huvide deklaratsioone. Pildil olevast Kihelkonna vallavolikogust on MHD jätnud esitamata Raivo ja Marju Lõbus (esiplaanil).

Kuigi korruptsioonivastane seadus nõuab majanduslike huvide deklaratsiooni (MHD) esitamist hiljemalt 30. aprilliks, on Saare maakonnas ametiisikuid, kes pole seda seadusest tulenevat kohustust seni veel täitnud.

Oma Saare andmetel oli MHD eilse seisuga esitamata kahel Kihelkonna vallavolikogu liikmel, kahel Kärla vallavolikogu liikmel ja kahel Kärla vallavalitsuse liikmel.

Kihelkonna vallasekretär Sirje Raik, kes on vastavalt valla põhimäärusele MHD-de hoidja, ütles, et kõnealune dokument on esitamata vallavolikogu liikmetel Raivo ja Marju Lõbusal. “Olen neile seda meelde tuletanud, kuid tänase seisuga (vestlus toimus eile – toim) pole nad meeldetuletusele veel reageerinud,” rääkis Raik, kes ei osanud põhjendada, miks pole volikogu liikmed seadusest tulenevat nõuet täitnud.

“Enne suvepuhkuste algust tuletasin ma volikogu viimasel istungil Marju Lõbusale meelde, et tal on MHD esitamata,” jätkas Raik. “Tema vastas aga, et ta ei esitagi seda.”

Raivo Lõbus ütles Oma Saarele, et oma teada on ta MHD deklaratsioonihoidjale saatnud, ja lubas küsimust täpsustada. Kuid eile pärastlõunal ta mobiiltelefonil enam ei vastanud. Kihelkonna vallasekretär kinnitas aga veel kord, et ei Raivo Lõbusa ega Marju Lõbusa MHD-d pole temani jõudnud.

Tegemata töö

Kärla vallas polnud eilse seisuga MHD-d esitanud vallavolikogu liikmed Arvi Hallik ja Jaanika Rikko ning vallavalitsuse liikmed Jüri Kuusk ja Maiu Raun.
Kärla vallavolikogu esimees Toivo Vaik ütles, et ta tuletas MHD tähtajaks esitamata jätnud ametnikele nende kohustust meelde korduvalt. “Kuid enne jaanipäeva polnud nad meeldetuletustele reageerinud, mistõttu olin sunnitud vastava info kirja panema riigikogu erikomisjonile läkitatud aruandesse,” nentis vallavolikogu esimees.

Samas avaldas Vaik arvamust, et kõnealused ametiisikud pole MHD-d esitanud puhtalt lohakuse, mitte aga sihiliku tegevuse tõttu.

Kärla vallavolikogu liige Arvi Hallik lausus kommentaariks, et tegemist on tõepoolest tema lohakusega ja lubas oma eksimuse kohe parandada. “Üldiselt olen ma seaduskuulekas inimene,” märkis ta. “Kinnitan, et see on minu tegemata töö.”

Eile küsitles toimetus veel mitut Saare maakonna omavalitsust. Vastuseks saime, et neil ei ole MHD-de täitmisega suuri probleeme olnud. Vaid paaris omavalitsuses öeldi, et mõned ametiisikud esitasid MHD hilinemisega.

Kopsakas rahatrahv

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni töötaja Anne Ilves kinnitas, et Kihelkonna vallas pole MHD-d esitanud kaks ja Kärla vallas neli isikut. Sealjuures on erikomisjonile Kihelkonna valla poolt esitatud aruandes veel märgitud, et kaks valla ametiisikut on MHD esitamisest keeldunud.

“Üldiselt on Eestis selliseid omavalitsusi veel, kus ametiisikud pole seadusest tulenevaid kohustusi täitnud,” rääkis Ilves. “Vastava aruande pidid omavalitsused esitama meile 30. juuniks ja eks me pärast suvepuhkuste lõppu hakka neid aruandeid ka kontrollima.”

Anne Ilvese sõnul võib ametiisikut, kes on MHD mõjuva põhjuseta (s.o kas haigus või mõni muu objektiivne põhjus) esitamata jätnud, karistada kuni 12 000 või isegi 18 000 krooni suuruse rahatrahviga. “Kõik oleneb sellest, kas MHD kuulub avalikustamisele või mitte,” selgitas ta.

Korruptsioonivastane seadus

§ 4 toob ära ametiisikute loetelu, kes peavad MHD esitama; nende seas on ka valla- ja linnavolikogu liikmed ning valla- ja linnavalitsuse liikmed.
§ 13. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg
Deklaratsioon esitatakse igal aastal üks kuu pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega või ühe kuu jooksul, arvates ametikohale asumise päevast, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.
§ 261. Majanduslike huvide deklaratsiooni mittenõuetekohane esitamine ja valeandmete esitamine
(1) Avalikustamisele mittekuuluva majanduslike huvide deklaratsiooni tähtajaks mõjuva põhjuseta esitamata jätmise või selles teadvalt mittetäielike või valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
(2) Avalikustamisele kuuluva majanduslike huvide deklaratsiooni tähtajaks mõjuva põhjuseta esitamata jätmise või selles teadvalt mittetäielike või valeandmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Allikas: Riigi Teataja

Print Friendly, PDF & Email