Lümanda vald hakkab lasteaiale juhatajat otsima (5)

Lümanda vallavalitsus kuulutab lähiajal lasteaia juhataja kohale konkursi, sest täna saab läbi senise juhataja tööleping ning kuna ta ei vasta koolieelse lasteasutuse juhataja kvalifikatsiooni nõuetele, ei muutu tema leping tähtajatuks.

Lümanda vallavanem Tarmo Pikner ütles Oma Saarele, et vallavalitsus koguneb reedel ning siis arutatakse konkursi korraldamist. “Tõenäoliselt ikka konkurss tuleb,” kinnitas Pikner.

Vallavanem, kes oleks võinud konkursi kuulutada ka varem, ei teinud seda, sest soovis eelnevalt teada Haridus-ja Teadusministeeriumi õigusosakonna seisukohta. Pikneri arvates muutub vastavalt seadusele juhatajaga kehtinud tööleping tähtajatuks ja töötaja saab jätkata.

Samas puudub juhatajal kõrgharidus, kuid ta on läbinud vastava täiendõppe. Vallavanem tahtis selgusele jõuda, kas vastavad täeindõpped kuuluvad nende hulka, mis garanteerivad seadusekohase kvalifikatsiooni lasteaia juhi ametikohale.

Haridus-ja Teadusministeeriumi õigusosakonna juhataja Anno Aedmaa ütles Oma Saarele, et vallavalitsusel tuleb juhataja ametikoha täitmiseks konkurss korraldada.

“Lümandas ei vasta juhataja nendele nõuetele, millele ta peab vastama,” nentis Aedmaa, kelle sõnul lubab seadus kvalifikatsiooninõuetele mitte vastava juhatajaga lepingu lõpetada kohe.

Ademaa teatas ka Lümanda vallavanemale, et haridusministri määrus näeb igal juhul koolieelse lasteasutuse juhataja kvalifikatsiooninõudena ette pedagoogilise kõrghariduse olemasolu.

Määrus lubab sõlmida keskharidusega pedagoogiga lepingu vaid siis, kui tegemist on lasteaiaõpetajaga, mitte aga koolieelse lasteaia juhatajaga.
Aedmaa jäi seisukohale, et senine Lümanda lasteaia juhataja puhul on tegemist üksnes osalise vastavusega koolieelse lasteaia juhataja kvalifikatsiooni nõuetele.

Ka Saare maavaliwwtsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialist Kristi Oll ütles, et kvalifikatsiooni nõuetele mittevastava pedagoogi saab tööle võtta vaid tähtajalise lepinguga üheks aastaks.

Oll lisas, et seniks kuni vald konkursi välja kuulutab, võib tööle määrata ajutise juhataja. “Ega lasteaed juhatajata ei jää,” märkis ta.
Lümanda lasteaia juhataja Maire Murekas asus juhataja ametikohale 1. augustil 2003, kui toonane vallavanem Jaanus Reede temaga viieaastase töölepingu sõlmis.

Print Friendly, PDF & Email