Kalanduspiirkonnad saavad taotleda toetust arengustegevuseks

Maaleht 29.07.2008

Möödunud nädalal avas PRIA taotlusvooru, mille eesmärk on võimaldada Eesti kalanduspiirkondadel sarnaselt põllumajandussektoris juba käivitunud LEADER- meetmele välja töötada iga piirkonna arengustrateegia ning edaspidi ka tegevuskavad nende ellurakendamiseks.

Käesoleva taotlusvooru eelarve on ligi 10 miljonit krooni ning toetust saab kuni 100% ulatuses abikõlbulike kulude maksumusest.
Annilo sõnul on Euroopa Kalandusfondi (EKF) meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng” toetus suunatud eelkõige rannakalanduse edendamisele ning toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, kelle eesmärk on arendada kohalikku kalanduselu, piirkonna arengut ja koostööd.

Toetuse taotlusi on võimalik PRIA-le esitada 24. juulist kuni 29. augustini, toetuse määramise otsused teeb PRIA oktoobrikuu algul.

Lisateavet saab PRIA kodulehelt www.pria.ee ja PRIA kalandustoetuste büroost telefonidel 73 71 378 või 73 71 388.

Print Friendly, PDF & Email