Rae poodi trahviti (2)

Tarbijakaitseamet viis ajavahemikul 19 mai kuni 30 juuni läbi ulatusliku hindade kontrollimise kampaania.

Kõige enam rikkumisi ühe poe kohta oli Saaremaa TÜ Rae kaupluses, kellel määrati väärteo menetluse korras rahatrahv 1200 krooni.
Tarbijakaitseameti andmeil küsiti Rae poes kontrollitud 20 tootest 6 kauba puhul kassas kõrgemat hinda.

Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna peaspetsialist Kadri Kauksi andmeil polnud Rae pood Saaremaalt ainuke, kus rikkumisi esines, kuid täiendavat informatsiooni ta enne hinnakampaaniaga tegelenud inspektori puhkuselt naasmist öelda ei osanud.

Kontrollaktsiooni käigus kontrolliti kokku 526 kauplust, rikkumisi tuvastati 114 kaupluses 156 kauba puhul. Kontrollimine viidi läbi, kuna Tarbijakatiseametisse on hinnaerinevuste kohta laekunud mitmeid järelpärimisi ja kaebusi.

Print Friendly, PDF & Email