Linnavalitsus algatas Valguse tänava pikenduse detailplaneeringu

Eilsel istungil algatas Kuressaare linnavalitsus detailplaneeringu, mille eesmärgiks on Tuule tänava väikeelamurajooni suurendamine.

 Kõnealuse detailplaneeringu lähteseisukohtadest võib lugeda, et Tuule tänava elamukvartali suurendamiseks on kavas linnale kuuluva ja sihtotstarbeta maa arvelt pikendada Valguse tänavat, mille kõrvale planeeritakse uued väikeelamukrundid.

Vastavalt Kuressaare linna üldplaneeringule on detailplaneeringuga haaratav maa-ala puhkeotstarbeline maa.

Linnavalitsuse üheks tähtsamakas seisukohaks detailplaneeringu lahenduse osas oleks, et planeeringu käigus tuleks välja töötada kavandatavate elamute ühtne arhitektuuriline visioon, mis oluliselt parandaks vaateid meie linnale nii lennujaama poolsest küljelt kui ka merelt.

Detailplaneeringu alale kavandatavad hooned peaksid peamiselt olema ühepereelamud suurusega 900–1000 m2, kuid planeeringuala algusesse (s.o Roomaassaare poolsesse külge) pole välistatud ka kaksik või isegi kolmikelamute rajamine krundi suurusega kuni 2000 m2.

Mis puudutab hoonestustingimusi, siis selleks tuleks määratleda võimalikult täpne arhitektuuriline põhikontseptsioon – so hoonete kõrgus, katusekalded, viimistlusvahendid, ühtne värvilahendus jmt.
Valguse tänava pikenduse detailplaneeringu tingimustega võib lähemalt tutvuda Kuressaare linnavalitsuses.

Print Friendly, PDF & Email