Ajalookonverents Kuressaare Merepäevadel

Ajalookonverents Kuressaare Merepäevadel

LIPP: Põhisümboliks on lõunaristiks nimetatav ühendussõlm, mis oma väljendusrikkusega, osutab ustavusele, ühtekuuluvusele ja koostööle.

Tavakohaselt on alates 1997. aastast korraldatud Saaremaa Merekultuuri Seltsi eestvedamisel Kuressaare Merepäevade ajal ka merekultuuri teemadel ajalookonverentse. Nõnda ka käesoleval aastal.

Laupäeval, 2. augustil toimub Tori abaja kaldal, SPA hotell Meri esimese korruse saalis algusega kell 12 konverents teemal “Mereline elulaad väikesaartel”.

Esimene konverents toimus üksteist aastat tagasi Nasval Saare Paadi hallis, mis oli Kuressaare elanikele liiga kauge ja ebamugav paik osavõtuks, tookord huvitavalt kulgenud arutelust paatide ja meresõidu üle.
Nüüd on juba mitmeid aastaid kuulajatel avanenud võimalus liituda keskpäeval konverentsiga otse merepäevade peamises toimumispaigas. Ja teemagi on tänavu üsna huvitav.

Merega kokkuelamisest väikesaartel on valmis rääkima Ülo ja Jüri Tuulik (Abruka), Arvi Prei (Vahase), Kari Sammalisto (Putsaari Soome), Arvo Kullapere (Vilsandi), Urve Vakker (Loonalaid) ja Kalle Kesküla pajatab Kuressaarega liitunud kunagise Tori küla elanikest ja nende tegevusest.
Niisugune asjatundjate poolt huvitavate nähtuste ja möödaniku varjatud seikade lahtirääkimine aitab meil paremini mõista saarlaste eripära ja suhtumist meid ümbritseva mere võimuvalda.

Kaasaegsemalt väljendades on päevakorral inimese ja tema keskkonna suhe. See igavene sobitumine kõikvõimsasse loodusesse. Saarte elanikele on see saarlase kujunemise alus.

Siinkohal sooviksin veel lisada seda, et käesoleval aastal esineb Saaremaa Merekultuuri Selts Kuressaare Merepäevadel heraldik Priit Herodese poolt seltsile kujundatud uue logoga.

Vapp ja lipp on saanud põhisümboliks meremeeste hulgas tuntud topisõlme, mis oma väljendusrikkusega osutab ustavusele, ühtekuuluvusele ja koostööle.

Uuendusidee sündis merekultuuri seltsi juhatusel juba möödunud sügisel Valdur Linnu poolt sõlmitud topisõlme imetledes.
Hõbedane täht, mis põhikujundit täiendab, sümboliseerib ilmakaarte põhisuundi. Nagu me eluski oma teed otsime.

Meeleolukaid merepäevi!

Print Friendly, PDF & Email