Kohus läheb üle e-toimikute süsteemile

Alates tänasest on kodanikel ja ettevõtetel võimalik esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldust elektrooniliselt. Projekti eesmärgiks on see, et kodanik hakkaks suhtlema kohtuga avaliku E-toimiku kaudu.

Justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aaviku sõnul proovitakse seda rakendust testperioodil ainult Pärnu Maakohtu tööpiirkonnas.
”Hiljemalt aasta lõpuks, pärast edukat testperioodi on plaanis viia kogu maksekäsumenetlus täiselektrooniliseks ning koondada Haapsalus tegevust alustavasse maksekäsukeskusesse,” tutvustas Aavik tulevikuplaane. „Inimestel on võimalus esitada maksekäsu avaldust ka lapse elatisenõudes,” lisas Aavik.

Järgneva poole aasta jooksul tekib inimestel võimalus vaadata neid puudutavaid andmeid kriminaal- ja väärteomenetluste kohta ning tehakse võimalikuks vastavates menetlustes ka elektrooniliselt osaleda.

Tuleval aastal minnakse ka tsiviil- ja halduskohtumenetluses üle E-toimikule, mille kaudu saab näiteks pöörduda ka nõudega kohtutäituri poole.
Kodanikule mõeldud osas hakatakse tulevikus näitama ka menetlustega seotud avalikku infot: menetluste nimetusi, kohtuistungite toimumise aegu ja avalikke lahendeid.

Pärast ID-kaardiga sisselogimist on inimesel võimalik juurde pääseda temaga seotud menetluste andmete osas, milleks protsessiseadused loa annavad. Samuti on kodanikul võimalik menetlejatele elektroonilisi dokumente esitada. Sellist lahendust võib võrrelda ka mõnes muus valdkonnas kasutatavate internetipõhiste iseteenindusbüroodega.

Print Friendly, PDF & Email