Linna arengukava muutmine jättis linnarahva ükskõikseks

Eile ennelõunal linna raekojas toimuma pidanud Kuressaare linna arengukava muudatuste arutelu jäi ära, sest kohale saabus vaid kaks isikut, kellest üks oli üritust korraldanud linnavalitsuse esindaja, teine aga Oma Saare ajakirjanik.

Juunikuu istungil kiitis Kuressaare linnavolikogu heaks linna arengukava aastateks 2005-2013 (2020) muutmis- ja täiendusettepanekud ning seadis need linnakodanikele tutvumiseks avalikule väljapanekule.

Kuressaare linna arengukava muutmis- ja täiendusettepanekute avalik väljapanek kestis 25. juunist kuni 16. juulini.

Kõnealuse dokumendiga oli võimalik tutvuda Kuressaare Raekojas, linnavalitsuse fuajees, Saaremaa Keskraamatukogu lugemissaalis ning Kuressaare linna veebilehel.

Linnavalitsuse rahandusnõunik Mai Takkis ütles, et kolmenädalase perioodi vältel, mil linna arengukava muutmis- ja täiendusettepanekud olid avalikul väljapanekul, ei saabunud neile ühtegi parandusettepanekut.

Ka Kuressaare Raekojas eile kella 11.00 välja kuulutatud linna arengukava avalikule arutelule ei saabunud ühtegi huvilisest linnakodanikku. Tõsi, nimetatud kellaajal liikus raekoja teise korruse saalis rohkesti inimesi, kuid tegemist oli turistidega, kes peamiselt tutvusid linnavolikogu istungitesaali lae- ja seinamaalingutega.

“Võib-olla oli ajastus dokumendi avalikustamise jaoks halb, sest praegu on ju puhkuste aeg,” selgitas Takkis linnarahva passiivsust.
“Nüüd aga võib eeldada, et juba augustis suunatakse arengukava muudatus- ja täiendusettepanekud taas linnavolikokku, kus need tõenäoliselt ka vastu võetakse.”

Kuressaare linnavolikogu heakskiidetud linna arengukava muutmis- ja täiendusettepanekud puudutavad peamiselt linna paari viimase aasta demograafilise statistika korrigeerimist.

Üks täiendusettepanek on tehtud dokumendi hariduselu käsitlevasse valdkonda. See puudutab Saaremaa Ühisgümnaasiumi territooriumi korrastamist ning Hariduse tänava remonti SÜG-i territooriumiga piirnevas osas.

Print Friendly, PDF & Email