Keskkonnaminister kinnitas kormoranide kaitse ja ohjamiskava

Neljapäeval kinnitas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kormoranide kaitse ja ohjamistegevuskava, mille eesmärgiks on vähendada kormoranide poolt tekitatavat kahju kalandusele, samal ajal EL linnudirektiivi järgides tagada kormoranide säilimine Eesti looduses. Tegevuskava koostamisel aluseks võetud kormoranide uuringust selgub, et kõige enam kannatasid eelmisel aastal rüüstamise all Lääne-Saaremaa kormoranide kolooniad.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialisti Herki Tuusa rääkis Oma Saarele, et kui vaadata puhtalt kormoranide populatsiooni, siis see ei ole kindlasti ohustatud. Tema sõnul aga peab Eesti sarnaselt teistele EL-i riikidele järgima linnudirektiivi, mille kohaselt peab kõiki linnuliike kaitsma. “Kormoranid ei ole eraldi välja toodud ohustatud liikide nimerkirjas,” lisas ta.

Tuusa rääkis, et 2007. aasta andmetel on juurde tulnud 5 uut kormoranide kolooniat. “Nendest kaks asuvad Saaremaal,” lisas ta ja selgitas, et tegevuskava vastuvõtmine oli Saaremaa jaoks oluline. Tema sõnul on näiteks läänepoolseid Saaremaa kormoranide kolooniaid inimesed rüüstamas käinud. “Et sellist isetegevust ei toimuks, on selline riiklik kormoranide ohjamistegevuskava väga vajalik,” teatas Tuusa.

Jaanus Tamkivi ütles, et paljudes Euroopa riikides on kalavarude kaitseks püütud kormorane seaduslikult tõrjuda. “Sarnaselt teiste riikidega oleme välja töötanud tegevuskava ka Eestis, millega tahame eelkõige vähendada ja ennetada kormoranikahjustusi siinsetes kalakasvatustes ja kalapüünistes,” märkis Tamkivi, lisades, et kava laiem eesmärk on loodusliku kalavaru ja kalasaakide parandamine aladel, kus kormoranid on kalavarusid kahjustanud või ei lase varudel taastuda.

Uuringust selgus, et üle kogu Eesti rüüstati 2007. aastal inimeste poolt ligi kolmandik (u 30%) kolooniatest, s.o enam, kui 800 pesa. Võrreldes varasemate aastatega on üldine rüüstamisjuhtude hulk püsinud enam-vähem samal tasemel.

Print Friendly, PDF & Email