Taritu on oma inimeste nägu

Taritu on oma inimeste nägu

 

Üks haritud inimene kaugemalt avaldas oma arvamust: no, mis see rahvatants on – hulk inimesi jooksevad ringiratast, tõstavad käsi ja kükitavad… Tal on õigus oma seisukohale. Lõppude lõpuks on eriarvamus edasiviiv jõud.

Miks siiski osa inimestest peab vajalikuks peale päevatööd rahvamajja tulla, siin tantsida, laulda, näidelda ja pilli mängida? Õiget ja lühikest vastust sellele küsimusele ei ole. Ehk on tegemist kohusetundega – siin on alati tehtud ja meie pole see põlvkond, kes koostegemise järjepidevuse lõpetab? Või tuleb rahvamajast karm käsk, mida viisakas inimene eirata ei saa? Võib-olla on vastus nii lihtne, et seda sõnadesse panna pole vajagi – ma armastan oma kodu? Kindel on see, et koos toimetamine liidab mälestused üheks ning laseb kandil edasi elada.

Oh, kuidas vanasti… Kas keegi mäletab, kuidas meil asjad veel paar-, kolmkümmend aastat tagasi käisid? Jah. Niisiis põhiline – külavahel liikus inimesi ka päevaajal. Sovhoositöölisi jalgrataste, võrride, autode ja traktoritega. Lapsi, jah, ka lapsi oli palju rohkem näha. Töötas pood, side, kohalik “mögapunkt”, näidati kino, jagus bussiga sõitjaid. Sovhoos oli rahvamajade suurtoetaja – rahvariided, mööbel, pillid, sõidukulud – milles probleem! Tallinna suurele peole mineku ajaks ei pidanud puhkustki planeerima – palkki jäi jooksma…

Ajad on muutunud, taidlejad on jäänud

Rahvakultuuri seisukohalt on õnn, et on vaibunud jutt rahvamajade üleandmisest seltsidele. Mandril on mõnedki sellekohased negatiivse lõpuga näited olemas. Kaovad kollektiivid, sest juhendajatele ei ole palka maksta. Kaovad maakondlikud sündmused.

Teadupärast on seltside tegevus vabatahtlik ja liidritest sõltuv. Kuid rahvas ju liigub ning panna meie rahvakultuuri tulevik sõltuma vaid vabatahtlikest, on kindlasti lühinägelik. Ka Taritu kandis tegutseb kaks seltsi – Taritu Arenguselts ja Kotlandi-Koki selts “Kadakas”. Mõlemal on oma tekkepõhjused ja ajada oma rida. Koostöö seltside ja rahvamaja vahel on iseenesestmõistetav.

Paljud on Taritus kogenud erilist aurat. Kui kaugemalt tulijad seda nii tihti mainivad, siis hakka või ise uskuma! Meile tundub, et Taritu kant elab oma rahulikku ja täiesti tavalist elu. Ja tavaline meie mõistes tähendabki seda, et suurele osale inimestest siinkandis on koostegemine muutunud elustiiliks. Usun, et siin järjepidevalt ja aktiivselt toiminud kultuurielu on meie inimesed muutnud just sellisteks nagu nad on: kokkuhoidvad, rahumeelsed, emotsionaalselt intelligentsed, ajaga kaasas käivad.

Meie õnneks on siinkandis elanud, suuresti tänu kunagisele Taritu koolile, sellised inimesed, kes on meid seesmiselt ilusamaks muutnud. Ada Laht, Endla Tegova, Endel Prei… See mõju on olnud alateadlik, eeskujust tulenev ja hindamatu. Ka praegustest kollektiivijuhtidest paljud on kooliõpetajad ja väärivad austavat tiitlit maa sool.

Minu arvates on Taritus vähemalt kaks esilekerkivat väärtust – meie laulupeotraditsioon ja selle järjepidevuse kauaaegne hoidja Linda Laht. Väga uhke on tõdeda, et sel aastal toimub pidu 47. korda ja et Linda nõu kulub nüüdki tihtipeale marjaks ära.

Tänasel päeval on rahvamaja ja raamatukogu ühed vähestest allesjäänud asutustest Taritu piirkonnas. Vahel läheb meeleolu nutuseks. Elanikkond vananeb ja väheneb, töökohad on kodust kaugel ja veel üks nähe, taidluskollektiivides osalemine, on suhteliselt kulukas.

Kohalikud omavalitsused on praegusel hetkel meie omakultuuri tähtsaimad – Saare maakonnas kindlad – hoidjad. Lümanda vald on oma väiksusest hoolimata suutnud säilitada oma kaks rahvamaja. Muidugi kuuleme aastast aastasse eelarve koostamise ajal kuluaarijutte võimalikust rahvamajade reformist kulude kokkuhoiu eesmärgil. Aga kuidas siis? Ja mida me tahame? Kas klauslil “Kui rahvamaja ka siit ära kaob, pole ju siin üldse enam midagi” on tõepõhi all või mitte?

Märkasin, et eelkirjutatud mõtiskluses on palju küsimärke ja vähe vastuseid. Aga küllap seegi on aja märk, turvatunne tuleviku suhtes on vähene. Selle vastu aitab vaid üks: usk oma inimestesse! Me pöörame ka eriarvamused enda kasuks!

Hoidkem kokku, külarahvas!

Aili Salong
Taritu rahvamaja juhataja

Print Friendly, PDF & Email