Tartu Ülikooli avatud ülikooli saab astuda ka Kuressaares

11.–22. augustini on võimalik esitada Kuressaares sihtasutuses Ülikoolide Keskus Saaremaal avaldusi astumaks Tartu ülikooli avatud ülikooli.

Sihtasutuse juhataja Maie Meiuse sõnul ei ole avatud ülikooli kandideerimiseks vaja sooritada riigieksameid. “Arvesse võetakse lõputunnistuse hindeid ja sisseastumiseksamite tulemusi,” märkis Meius, lisades, et õppetöö avatud ülikoolis on reeglina tasuline.

“Riikliku koolitustellimuse raames eraldatakse avatud ülikooli õppes õppeaastaks sadakond riigieelarvelist õppekohta nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes,” sõnas Meius. Tema sõnul on riigieelarvelised õppekohad suunatud eeskätt õppekavadele, mille eesmärk on õpetajate koolitus.

“Vastuvõtt tasuta riigieelarvelistele (RE) õppekohtadele toimub paremusjärjestuse alusel, tasulistele e riigieelarvevälistele õppekohtadele (REV) võetakse vastu lävendi (lõputunnistuse hinnete või riigieksamitulemuste põhjal arvutatud minimaalne vajalik punktisumma) ületanud kandidaadid,” selgitas Meius avatud ülikooli sissesaamise võimalusi.

Üliõpilaskandidaat võib esitada avalduse ainult ühele TÜ-s õpetatavale õppekavale, kuid ühe õppekava piires nii riigieelarvelisele (RE) kui riigieelarvevälisele (REV) õppekohale.

Meius rääkis ka, et avatud ülikooli õpe on Tartu ülikooli kaugõppes või muus mittetraditsioonilises vormis koolitustegevus.

Avatud ülikooli õppe eesmärgiks on suurendada juurdepääsu haridusele, muuta õppimisprotsess õppijakesksemaks ning anda võimalikult paindlikult kõrgetasemelist haridust. “Samas ei erine avatud ülikooli õpingute sisu, nõuded ja kvaliteet Tartu Ülikooli päevasest õppest, kuna õppetööd viivad läbi teaduskonnad ja kolledžid,” märkis Ülikoolide Keskus Saaremaal juhataja, kinnitades, et õppekava täies mahus läbinu saab Tartu Ülikooli diplomi.

Avaldusi saab esitada 11.–22. 2008. tööpäeviti kell 10–12 ja 13–16 Kuressaares Pargi tn 5A (2. korrus), SA Ülikoolide Keskus Saaremaal. Täpsem info erialadest www.ut.ee/sisseastumine . Magistri- ja doktoriõppesse astumise avaldusi Saaremaal vastu ei võeta.

Print Friendly, PDF & Email