Tallinna ja Torni tänava ristmiku liikluskorraldus paraneb (6)

Tallinna ja Torni tänava ristmiku liikluskorraldus paraneb

TÜHI PLATS: Sarnaselt Ajamajale ei tohi ka linnavalitsuse ees enam ei peatuda ega parkida. Tänaseks peaksid tänavale ka kahte sõidurada tähistavad jooned märgitud olema.

Kui kõik plaanipäraselt läks, on tänaseks Tallinna tänavale märgitud kahte sõidurida tähistavad jooned. Sellega ei muutu otseselt küll liikluskorraldus, kuid juhtidele antakse siiski paiknemise kohta lisainformatsiooni.

Eile päeval ei olnud linnavalitsuse linnainsener Madis Pihel veel sada protsenti kindel, kas märgistusauto saab õhtul töö tehtud või mitte. Samas mainis ta, et masinat olla linna vahel nähtud ning loodetavasti saavad eraldi rajad maha joonitud.

Üleeilses Raadio Kadi saates “Keskpäev” märkis Pihel, et joontega üritatakse maha märkida Tallinna ja Torni tänava ristmik, sellisel kujul nagu ta loomulikuna igapäevaselt toimib. “Maha märgituna annab see juhtidele, eriti algajatele juhtidele rohkem aimu, kuhu ta paikneb, kui ta soovib sooritada vasakpööret või kui ta tahab otse sõita,” selgitas Pihel raadios. Oma Saarele vastas Pihel, et sageli ei oska inimesed ennast ise paigutada ning joonte näol oleks neile abivahend olemas.

Pimedad nurgad kaovad

Pihel sõnas raadiosaates, et joonte märkimise tulemuseks on kahe niiöelda parkimistasku likvideerimine. Seda nii linnavalitsuse kui Ajamaja eest. Varem piirasid need oluliselt pööret sooritavate juhtide vaatevälja.
Praegu ongi Ferrumi, linnavalitsuse ja Ajamaja poolsel tänavalõigul keelatud nii peatuda kui parkida. Teisel tänavapoolel, Grand Rose SPA ja Laurentiuse kiriku ees võib peatuda, kuid auto pikemaajaline seiskamine on keelatud.

Linna koalitsioonileppes on ka kirjas, et linnavalitsus lubab Laurentiuse kiriku juurde luua matuseautole parkimisvõimaluse. See on Piheli sõnul saanud aga teise lahenduse ning kirik ise teeb auto jaoks oma õue vastava koha, et matuseauto liiklust ei takistaks.

Hoolimatuid on alati

Seda, et inimesed liiklusmärkidest lugu ei pea, juhtub aga pidevalt. Grand Rose ees parkivaid autosid võib näha pea iga päev. Samuti seisis näiteks eile päeval ohutuledega auto Ferrumi ees. Omanik võttis hoone ees asuvast Hansapanga sularahaautomaadist raha.

Madis Pihel kommenteeris olukorda järgmiselt: “Inimestel peaks olema piisavalt mõistust arusaamiseks, et nii takistatakse liiklust.” Piheli arvates mõistab inimene ehk alles siis, kui tema auto taha saba tekib ja teised juhid signaali andma hakkavad. “Seejärel siis juht kas punastab ja sõidab edasi või näitab rusikat,” arvas Pihel.

Fooriga keerulised lood

Linlaste poolt on aga tihti tõstatatud teema – miks Kuressaares ühtki valgusfoori pole. Pihel selgitas raadiosaates, et kesklinna ja vanalinna liikluskorralduse muutmine on üleüldiselt raske, kuna tänavaruum on paigas ja selle muutmine tekitab probleeme.

Tema sõnul on Tallinna ja Torni tänava ristmiku jaoks tehtud mitmeid plaane ja eskiisprojekte ning kavandatud fooriga ristmikkegi. Kuid selleks, et foore paigutada, tuleks teha mitmeid muudatusi, kaasa arvatud nihutada kirikuaeda. Piheli sõnul on aga eelkõnelustest muinsuskaitsega selge, et seda linnal teha ei lubataks.

Linnas on lisaks Tallinna ja Torni tänava ristmikele ka teisi probleemseid kohti. Kuna linn tegutseb enamjaolt aga oma rahakoti peal, siis on prio-riteediks võetud Tallinna tänava ja selle ristmike läbilaskevõime suurendamine. Probleemsele Tooma poe ristmikule oleks Piheli sõnul lahendus olemas ringristmiku näol, kuid kõik seisab raha taga.

Samas lisas Pihel raadios, et linn on aastaid üritanud liikluse arengukava uuendada. Ta ütles, et aastaks 2010, kui üldplaneering peab saama uuesti üle vaadatud, tuleb sinna ka liikluse pool, mis peaks kajastama tänaseid vajadusi ja inimeste liikumisi. Selleks tuleb Piheli sõnul viia läbi uuringuid ja panna paika kava järgmisteks tegevusteks.

Print Friendly, PDF & Email